Squid — instalowanie w systemie Windows i pamięć podręczna serwera proxy HTTP

Oprogramowanie Squid to alternatywa dla serwera proxy Apache HTTP. Aby zainstalować oprogramowanie Squid w systemie Windows, należy wykonać poniższe czynności:

1.Pobierz instalator MSI oprogramowania Squid i zainstaluj oprogramowanie Squid.

2.Kliknij ikonę Squid for Windows w menu paska zadań i wybierz element Stop Squid Service.

3.Przejdź do folderu instalacyjnego oprogramowania Squid, na przykład C:\Squid\bin, i w wierszu polecenia uruchom następujące polecenie:

squid.exe -z -F

Spowoduje to utworzenie katalogów swap na potrzeby pamięci podręcznej.

4.Kliknij ikonę Squid for Windows w menu paska zadań i wybierz element Open Squid Configuration.

5.Zastąp element http_access deny all elementem http_access allow all.

6.Włącz pamięć podręczną na dysku, dodając ten wiersz:

cache_dir aufs /cygdrive/c/Squid/var/cache 3000 16 256

 


note

Lokalizację tego katalogu można zmienić zgodnie z preferencjami. W powyższym przykładzie lokalizacja katalogu pamięci podręcznej to C:\Squid\var\cache (należy zachować format ścieżki w poleceniu).

Można też zmienić łączny rozmiar pamięci podręcznej (w tym przykładzie jest to 3000 MB) oraz liczbę podkatalogów pierwszego poziomu (w tym przykładzie jest to 16) i podkatalogów drugiego poziomu (w tym przykładzie jest to 256) w katalogu pamięci podręcznej.

7.Zapisz i zamknij plik konfiguracyjny oprogramowania Squid o nazwie squid.conf.

8.Kliknij ikonę Squid for Windows w menu paska zadań i wybierz element Start Squid Service.

9.Możesz sprawdzić, czy usługa Squid działa w przystawce services.msc (poszukaj pozycji Squid for Windows).