Proces instalacji


important

Przewodnik po instalacji zawiera informacje o wielu sposobach instalowania programu ESET PROTECT i jest przeznaczonych głównie dla klientów korporacyjnych. Informacje o instalowaniu programu ESET PROTECT na platformie Windows na potrzeby zarządzania maksymalnie 250 produktami punktów końcowych ESET dla systemu Windows zawiera przewodnik dla małych i średnich firm.

Instrukcje dotyczące uaktualniania istniejącej instalacji programu ESET PROTECT zawiera sekcja Procedury uaktualniania.

Instalatory programu ESET PROTECT są dostępne w sekcji pobierania programu ESET PROTECT na stronie internetowej firmy ESET. Dostępne są w różnych formatach dostosowanych do różnych metod instalacji. Domyślnie wybrana jest karta instalacji kompleksowej. Aby pobrać urządzenie wirtualne lub instalator autonomiczny, kliknij odpowiednią kartę. Do pobrania dostępne są następujące pliki:

Pakiet instalatora kompleksowego ESET PROTECT dla systemu Windows w postaci archiwum zip.

Obraz ISO zawierający wszystkie instalatory programu ESET PROTECT (oprócz urządzeń wirtualnych ESET PROTECT).

Urządzenia wirtualne (pliki OVA). Wdrożenie urządzenia wirtualnego ESET PROTECT jest zalecane w przypadku użytkowników, którzy chcą, aby program ESET PROTECT działał w środowisku zwirtualizowanym, albo preferują prostą instalację. Szczegółowe instrukcje zawiera Instrukcja wdrażania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

Pojedyncze instalatory komponentów — dla platformy Windows i Linux.

Dodatkowe metody instalacji:

Instalowanie na platformie Microsoft Azure

Szczegółowa instrukcja instalacji w systemie Linux


important

Po zakończeniu instalacji nie należy zmieniać nazwy komputera serwera ESET PROTECT. Więcej informacji zawiera sekcja Zmienianie adresu IP lub nazwy hosta serwera ESET PROTECT.

Poniższa tabela pozwala zdecydować, którą instalację programu ESET PROTECT odpowiednią dla używanego środowiska: Na przykład:

W przypadku korzystania z programu ESET PROTECT w chmurze nie należy używać wolnego połączenia z Internetem.

Instalator kompleksowy należy wybrać, gdy klientem jest mała lub średnia firma.

Patrz również Rozmiar sprzętu i infrastruktury.

Metoda instalacji

 

Typ klienta

 

Migracja

 

Środowisko instalacji programu ESET PROTECT

 

Połączenie internetowe

Mała i średnia firma

Przedsiębiorstwo

Tak

Nie

Brak serwera

Dedykowany serwer

Współużytkowany serwer

Platforma wirtualizacji

Serwer w chmurze

Brak

Dobre

Złe

Instalator kompleksowy w systemie
Windows Server

 

 

 

Instalator kompleksowy w systemie
Windows Desktop

 

 

 

 

 

 

Urządzenie wirtualne

 

 

 

 

 

 

Maszyna wirtualna na platformie Microsoft Azure

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponent — Linux

 

 

 

 

Komponent — Windows