Preduvjeti za server – Linux

Provjerite jesu li ispunjeni sljedeći preduvjeti za instalaciju ESET PROTECT servera u sustavu Linux:

Morate imati ispravnu licencu.

Morate imati podržani operacijski sustav Linux.

Potrebni portovi moraju biti otvoreni i dostupni – popis svih portova potražite ovdje.

Server baze podataka mora biti instaliran i konfiguriran s root računom. Nije potrebno stvoriti korisnički račun prije instalacije. Instalacijski program može stvoriti račun. MS SQL Server na Linuxu nije podržan. Međutim, možete povezati ESET PROTECT server na Linuxu s MS SQL Serverom na Windowsu.


note

ESET PROTECT server pohranjuje velike podatkovne pakete u bazu podataka. Konfigurirajte MySQL za prihvaćanje velikih paketa da bi ESET PROTECT ispravno radio.

ODBC upravljački program – koristi se za uspostavu veze sa serverom baze podataka (MySQL).

Postavite instalacijsku datoteku servera kao izvršnu datoteku pomoću naredbe terminala:

chmod +x server-linux-x86_64.sh

Preporučujemo upotrebu najnovije verzije protokola OpenSSL 1.1.1. Verzija OpenSSL 3.x nije podržana. Minimalna podržana verzija protokola OpenSSL za Linux je openssl-1.0.1e-30. U istom sustavu istovremeno može biti instalirano više verzija protokola OpenSSL. U vašem sustavu mora biti prisutna barem jedna podržana verzija.

oUpotrijebite naredbu openssl version da biste prikazali trenutačnu standardnu verziju.

oMožete navesti sve verzije protokola OpenSSL koje su prisutne u vašem sustavu. Pogledajte navedene završetke naziva datoteka upotrebom naredbe sudo find / -iname *libcrypto.so*

oPomoću sljedeće naredbe možete provjeriti je li vaš Linux klijent kompatibilan: openssl s_client -connect google.com:443 -tls1_2

Xvfb – potrebno za pravilan ispis izvješća (Generiraj izvješće) na sustavima Linux Server bez grafičkog sučelja.

Xauth – paket se instalira zajedno s xvfb serverom. Morate instalirati xauth ako ne instalirate xvfb.

cifs-utils – potrebno za pravilnu instalaciju agenta na operacijski sustav Windows.

Biblioteke Qt4 WebKit – upotrebljavaju se za ispis izvješća u formatu PDF i PS (potrebna je verzija 4.8, a ne 5). Sve ostale ovisne stavke Qt4 će se instalirati automatski. Ako paket nije dostupan u repozitoriju opcijskog sustava, možete ga kompilirati sami na ciljnom računalu ili ga instalirati iz repozitorija treće strane (na primjer, EPEL repozitorija): Upute za CentOS 7, upute za Ubuntu 20.04.

kinit + klist – Kerberos se upotrebljava za autentikaciju domenskog korisnika prilikom prijave i provođenja zadatka sinkronizacije servisa Active Directory. Provjerite je li Kerberos pravilno konfiguriran (/etc/krb5.conf). ESET PROTECT 9.1 podržava sinkronizaciju s više domena.

ldapsearch – upotrebljava se u zadatku AD sinkronizacije i za autorizaciju.

snmptrap – neobavezno; upotrebljava se za slanje SNMP zamki. SNMP također zahtijeva konfiguraciju.

Paket SELinux devel – upotrebljava se tijekom instalacije programa za izradu modula pravila SELinux. To je potrebno samo na sustavima na kojima je aktiviran SELinux (CentOS, RHEL). SELinux može uzrokovati probleme s drugim instalacijama. Za ESET PROTECT server to nije potrebno.

lshw - Instalirajte lshw paket na klijentsko/serversko računalo s operacijskim sustavom Linux da bi ESET Management agent mogao ispravno izvještavati o računalnoj opremi.

Tablica u nastavku sadrži odgovarajuće naredbe terminala za svaki prethodno opisani paket za različite distribucijske pakete operacijskog sustava Linux (pokrenite naredbe kao sudo ili root):

Paket

Distribucijski paketi sustava Debian i Ubuntu

Distribucijski paketi sustava CentOS i Red Hat

Distribucijski paket sustava OpenSUSE

Upravljački program ODBC

Pogledajte poglavlje Instalacija i konfiguracija ODBC sučelja.

OpenSSL

apt-get install openssl

yum install openssl -y

zypper install openssl

xvfb

apt-get install xvfb

yum install xorg-x11-server-Xvfb -y

zypper install xorg-x11-server-extra

cifs-utils

apt-get install cifs-utils

yum install cifs-utils

zypper install cifs-utils

Biblioteke Qt4 WebKit

apt-get install libqtwebkit4

Pogledajte upute za Ubuntu 20.04.

Qt4 WebKit nije u standardnom CentOS repozitoriju. Instalirajte ove pakete:

yum install -y epel-release

yum install qtwebkit-devel

Umjesto toga, paket možete instalirati iz Fedora repozitorija.

zypper install libqtwebkit4

kinit + klist – neobavezno (potrebno za servis Active Directory)

apt-get install krb5-user

yum install krb5-workstation

zypper install krb5-client

ldapsearch

apt-get install ldap-utils
libsasl2-modules-gssapi-mit

yum install openldap-clients
cyrus-sasl-gssapi cyrus-sasl-ldap -y

zypper install openldap2-client
cyrus-sasl-gssapi
cyrus-sasl-ldap-auxprop

snmptrap

apt-get install snmp

yum install net-snmp-utils net-snmp

zypper install net-snmp

SELinux devel paket (neobavezno – nije potrebno za ESET PROTECT server; SELinux može uzrokovati probleme s drugim aplikacijama.)

apt-get install selinux-policy-dev

yum install policycoreutils-devel

zypper install selinux-policy-devel

samba (neobavezno, potrebno samo za daljinsku instalaciju)

apt-get install samba

yum install samba
samba-winbind-clients

zypper install samba samba-client

lshw

apt-get install -y lshw

yum install -y lshw

zypper install lshw