Instalacija i konfiguracija ODBC sučelja


warning

Obvezno instalirajte podržanu verziju MySQL Servera i ODBC priključka.


note

Možete instalirati MS ODBC upravljački program (verziju 13 i novije) za povezivanje ESET PROTECT servera na Linuxu s MS SQL Serverom na Windowsu. Dodatne informacije potražite u ovom članku u bazi znanja.

Instalirajte MySQL ODBC upravljački program pomoću terminala. Slijedite korake za distribucijski paket za Linux:

Debian, Ubuntu

CentOS 7

Ostali distribucijski paketi podržani za Linux

Debian, Ubuntu

1.Instaliranje unixODBC upravljačkih programa

sudo apt-get install unixodbc

2.Preuzmite ODBC priključak:

Ubuntu 16

wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu16.04-x86-64bit.tar.gz

Ubuntu 18

wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu18.04-x86-64bit.tar.gz

Ubuntu 20

wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit.tar.gz

Debian 10

wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-debian10-x86-64bit.tar.gz


warning

Oodaberite i preuzmite verziju kompatibilnu s distribucijskim paketom i verzijom Linuxa.

ODBC priključak za MySQL možete preuzeti sa službene stranice MySQL-a.

3.Raspakirajte arhiv ODBC upravljačkog programa (naziv paketa se mijenja ovisno o upotrijebljenoj vezi):

gunzip mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit.tar.gz

4.Izdvojite ODBC upravljački program (naziv paketa se mijenja ovisno o upotrijebljenoj vezi):

tar xvf mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit.tar

5.Idite na mapu ODBC upravljačkog programa (naziv paketa se mijenja ovisno o upotrijebljenoj vezi):

cd mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit

6.Kopirajte datoteke ODBC upravljačkog programa:

sudo cp bin/* /usr/local/bin

sudo cp lib/* /usr/local/lib

7.Registrirajte upravljački program za ODBC.

Za nove verzije Linuxa kao što je Ubuntu 20.x preporučujemo upotrebu upravljačkog programa Unicode:

sudo myodbc-installer -a -d -n "MySQL ODBC 8.0 Driver" -t "Driver=/usr/local/lib/libmyodbc8w.so"

Ako imate drugi sustav ili ako upravljački program Unicode ne funkcionira:

sudo myodbc-installer -a -d -n "MySQL ODBC 8.0" -t "Driver=/usr/local/lib/libmyodbc8a.so"

8.Navedite instalirane upravljačke programe:

sudo myodbc-installer -d -l

Više informacija potražite na: https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-installation-binary-unix-tarball.html.

CentOS 7

1.Instaliranje unixODBC upravljačkih programa

sudo yum install unixODBC -y

2.Preuzmite ODBC priključak:

wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-1.el7.x86_64.rpm


warning

Nemojte instalirati ODBC priključak pomoću naredbe YUM – instalirala bi se najnovija verzija koja nije kompatibilna.

Oodaberite i preuzmite verziju kompatibilnu s distribucijskim paketom i verzijom Linuxa.

ODBC priključak za MySQL možete preuzeti sa službene stranice MySQL-a.

3.Instalacija ODBC servera:

sudo rpm -ivh mysql-connector-odbc-8.0.17-1.e17.x86_64.rpm --nodeps

4.Postavite ODBC upravljački program:

sudo myodbc-installer -a -d -n "MySQL ODBC 8.0.17" -t "Driver=/usr/lib64/libmyodbc8w.so"

5.Navedite instalirane upravljačke programe:

sudo myodbc-installer -d -l

Ostali distribucijski paketi podržani za Linux


warning

Oodaberite i preuzmite verziju kompatibilnu s distribucijskim paketom i verzijom Linuxa.

ODBC priključak za MySQL možete preuzeti sa službene stranice MySQL-a.

1.Slijedite ove upute za instalaciju ODBC upravljačkog programa:

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server: sudo zypper install unixODBC. Također pogledajte https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-installation-binary-unix-rpm.html

Instalacija Connectora/ODBC-a iz distribucijskog paketa Binary Tarball Distribution u tijeku

2.Pokrenite sljedeću naredbu da biste otvorili datoteku odbcinst.ini u programu za uređivanje teksta:

sudo nano /etc/odbcinst.ini

ili sudo nano/etc/unixODBC/odbcinst.ini

3.Kopirajte sljedeću konfiguraciju u datoteku odbcinst.ini (provjerite ispravnost putova do Driver programa i Setup), a zatim spremite i zatvorite datoteku:

[MySQL]
Description = ODBC for MySQL
Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so
FileUsage = 1

Upravljački program može se nalaziti na različitoj lokaciji u nekim distribucijskim paketima. Datoteku možete pronaći upotrebom sljedeće naredbe:

sudo find /usr -iname "*libmyodbc*"

4.Nadogradite konfiguracijske datoteke koje upravljaju pristupom ODBC-a serverima baza podataka na trenutačnom hostu pokretanjem sljedeće naredbe:

sudo odbcinst -i -d -f /etc/odbcinst.ini

ili sudo odbcinst -i -d -f /etc/unixODBC/odbcinst.ini