Instalacija i konfiguracija MySQL servera

Instalacija


warning

Obvezno instalirajte podržanu verziju MySQL Servera i ODBC priključka.

Ako ste već instalirali i konfigurirali MySQL, prijeđite na Konfiguracija.

1.Dodajte MySQL repozitorij:

Debian, Ubuntu

Pokrenite sljedeće naredbe na terminalu:

a)wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

b)sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

Možete odabrati verzije komponenti koje želite instalirati tijekom instalacije paketa. Preporučujemo odabir standardnih opcija. Također pogledajte Dodavanje MySQL APT repozitorija

CentOS, Red Hat

Dodavanje MySQL Yum repozitorija

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

Dodavanje MySQL SLES repozitorija

2.Nadogradite lokalnu predmemoriju repozitorija:

Debian, Ubuntu

sudo apt-get update

CentOS, Red Hat

sudo yum update

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

sudo zypper update

3.Instalacija MySQL-a razlikuje se ovisno o distribucijskom paketu sustava Linux i upotrijebljenoj verziji:

Linux distribucijski paket:

MySQL Naredba instalacije servera:

MySQL Napredna instalacija servera:

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install mysql-server

Instalacija MySQL-a iz izvora pomoću MySQL APT repozitorija

CentOS, Red Hat

sudo yum install mysql-community-server

Instalacija MySQL-a u sustavu Linux pomoću MySQL Yum repozitorija

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

sudo zypper install mysql-community-server

Koraci za novu instalaciju MySQL-a

Preuzmite MySQL Community Server za ručnu instalaciju.

Konfiguracija

1.Otvorite konfiguracijsku datoteku my.cnf u programu za uređivanje teksta:

sudo nano /etc/my.cnf

Ako datoteka nije prisutna, pokušajte /etc/mysql/my.cnf ili /etc/my.cnf.d/community-mysql-server.cnf ili /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf.

2.Pronađite sljedeću konfiguraciju u odjeljku [mysqld] datoteke my.cnf i izmijenite vrijednosti.


note

Stvorite odjeljak [mysqld] ako ga nema u datoteci.

Ako u datoteci nema parametara, dodajte ih odjeljku [mysqld].

Da biste odredili verziju MySQL-a, pokrenite naredbu: mysql --version

 

Parametar

Komentari i preporučene vrijednosti

MySQL verziju

max_allowed_packet=33M

 

Sve podržane verzije.

log_bin_trust_function_creators=1

 

Umjesto toga možete deaktivirati binarno vođenje dnevnika: log_bin=0

Podržane verzije 8.x

innodb_log_file_size=100M

 

Umnožak vrijednosti ova dva parametra mora iznositi najmanje 200.

Najmanja vrijednost za innodb_log_files_in_group iznosi 2, a najveća vrijednost iznosi 100; vrijednost također mora biti cijeli broj).

Podržane 8x verzije

5.7

5.6.22 (i novije verzije 5.6.x)

innodb_log_files_in_group=2

innodb_log_file_size=200M

Postavite vrijednost na najmanje 200M, ali ne više od 3000M.

5.6.20 i 5.6.21

3.Pritisnite CTRL + X i upišite Y da biste spremili promjene i zatvorili datoteku.

4.Restartajte MySQL server i primijenite konfiguraciju (u nekim slučajevima naziv servisa glasi mysqld):

sudo systemctl restart mysql

5.Postavite ovlasti za MySQL i lozinku (ovaj korak je neobavezan i možda neće funkcionirati za neke distribucijske pakete sustava Linux):

a)Otkrijte privremenu lozinku za MySQL: sudo grep 'temporary password' /var/log/mysql/mysqld.log

b)Kopirajte i spremite lozinku.

c)Postavite novu lozinku s pomoću jedne od sljedećih opcija:

Pokrenite /usr/bin/mysql_secure_installation i upišite privremenu lozinku. Tada će se od vas zatražiti da stvorite novu lozinku.

Pokrenite mysql -u root -p i upišite privremenu lozinku. Pokrenite ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'strong_new_password'; da biste promijenili korijensku lozinku (zamijenite strong_new_password svojom lozinkom) i upišite Quit.

Pogledajte i Poboljšanje sigurnosti instalacije MySQL-a u Referentnom priručniku za MySQL.

6.Provjerite je li pokrenut servis MySQL servera:

sudo systemctl status mysql