Instalacija servera – Linux


note

Upute za instalaciju odabranih distribucijskih paketa operacijskog sustava Linux

Možete slijediti upute u našim člancima u bazi znanja koje se odnose na distribucijske pakete:

CentOS 7

Debian 10

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

Instalacija

Slijedite korake u nastavku da biste instalirali komponentu ESET PROTECT servera u sustavu Linux pomoću naredbe terminala:


important

Provjerite jesu li ispunjeni svi preduvjeti za instalaciju.

1.Preuzmite komponentu ESET PROTECT servera:

wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/server/linux/latest/server-linux-x86_64.sh

2.Učinite preuzetu datoteku izvršnom:

chmod +x server-linux-x86_64.sh

3.Možete pripremiti instalacijsku skriptu i izvršiti je uz sudo.

Pokrenite instalacijsku skriptu na temelju primjera u nastavku (Novi su redci odvojeni znakom "\" za kopiranje čitave naredbe u terminal):

sudo ./server-linux-x86_64.sh \
--skip-license \
--db-type="MySQL Server" \
--db-driver="MySQL ODBC 8.0 Driver" \
--db-hostname=localhost \
--db-port=3306 \
--db-admin-username=root \
--db-admin-password=password \
--server-root-password=password \
--db-user-username=root \
--db-user-password=password \
--cert-hostname="hostname, IP, FQDN"

Dopuštena je izmjena sljedećih atributa:

Atribut

Opis

Obavezno

--uninstall

Deinstalira program.

-

--keep-database

Baza podataka neće se ukloniti tijekom deinstalacije.

-

--locale

Identifikator područja (LCID) na kojem se nalazi instalirani server (standardno je en_US). Pogledajte podržane jezike za dostupne opcije.


note

Ako ne navedete --jezik, ESET PROTECT server će se instalirati na engleskom jeziku.

ESET PROTECT možete postaviti jezik za svaku sesiju ESET PROTECT web-konzole. Neće se svi elementi web konzole promijeniti nakon promjene jezika. Neki elementi (standardne upravljačke ploče, pravila, zadaci itd.) stvaraju se tijekom ESET PROTECT instalacije i njihov se jezik ne može mijenjati.

Da

--skip-license

Instalacija neće tražiti potvrdu licenčnog ugovora od korisnika.

-

--skip-cert

Preskoči stvaranje certifikata (koristite s parametrom --server-cert-path).

-

--license-key

ESET licenčni ključ. Licenčni ključ možete unijeti kasnije.

-

--server-port

port ESET PROTECT servera (standardna vrijednost je 2222).

-

--console-port

Port ESET PROTECT konzole (standardno je 2223)

-

--server-root-password

Lozinka za prijavu na web-konzolu za korisnika „Administrator” mora imati barem 8 znakova.

Da

--db-type

Vrsta baze podataka koja će se upotrebljavati (moguće vrijednosti: "MySQL Server", "MS SQL Server"). MS SQL Server na Linuxu nije podržan. Međutim, možete povezati ESET PROTECT server na Linuxu s MS SQL Serverom na Windowsu.

-

--db-driver

ODBC upravljački program koji se upotrebljava za povezivanje s bazom podataka navedenom u datoteci odbcinst.ini (naredba odbcinst -q -d pruža popis dostupnih upravljačkih programa; na primjer, upotrijebite jedan od sljedećih upravljačkih programa: --db-driver="MySQL ODBC 8.0 Driver", --db-driver="MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver" ili --db-driver="MySQL ODBC 8.0.17").

Da

--db-hostname

Naziv računala ili IP adresa servera baze podataka. Imenovana instanca baze podataka nije podržana.

Da

--db-port

Port servera baze podataka (standardna vrijednost je 3306).

Da

--db-name

Naziv ESET PROTECT servera baze podataka (standardna vrijednost je era_db).

-

--db-admin-username

Korisničko ime administratora baze podataka (koristi se tijekom instalacije za stvaranje i uređivanje baze podataka). Taj se parametar može izostaviti ako postoji prethodno stvoreni korisnik baze podataka definiran pod opcijama --db-user-username i --db-user-password

Da

--db-admin-password

Lozinka administratora baze podataka. Taj se parametar može izostaviti ako postoji prethodno stvoreni korisnik baze podataka kojeg su definirali --db-user-username i --db-user-password

Da

--db-user-username

Korisničko ime korisnika baze podataka za ESET PROTECT server (ESET PROTECT server ga upotrebljava za povezivanje s bazom podataka); ne smije biti duže od 16 znakova.

Da

--db-user-password

Lozinka korisnika baze podataka za ESET PROTECT server

Da

--cert-hostname

Sadržava sve moguće nazive i/ili IP adrese za serversko računalo ESET PROTECT. Vrijednost se mora podudarati s nazivom servera određenim u certifikatu agenta koji se pokušava povezati sa serverom.

Da

--server-cert-path

Putanja do certifikata ravnopravnog računala servera (koristite ovu mogućnost ako ste također odredili --skip-cert)

-

--server-cert-password

Lozinka certifikata ravnopravnog računala servera

-

--agent-cert-password

Lozinka certifikata ravnopravnog računala agenta

-

--cert-auth-password

Lozinka izdavatelja certifikata

-

--cert-auth-path

Putanja do datoteke izdavatelja certifikata za server

-

--cert-auth-common-name

Zajednički naziv izdavatelja certifikata (koristite „”)

-

--cert-organizational-unit

-

-

--cert-organization

-

-

--cert-locality

-

-

--cert-state

-

-

--cert-country

-

-

--cert-validity

Valjanost certifikata u danima ili godinama (odredite u argumentu --cert-validity-unit)

-

--cert-validity-unit

Jedinica za valjanost certifikata, moguće vrijednosti su 'Godine' ili 'Dani' (standardna vrijednost je Years)

-

--ad-server

Active Directory server

-

--ad-user-name

Ime korisnika koji ima prava za pretraživanje AD mreže

-

--ad-user-password

Lozinka korisnika servisa Active Directory

-

--ad-cdn-include

Putanja stabla servisa Active Directory za koju će se izvršiti sinkronizacija; upotrijebite prazne navodnike "" za sinkronizaciju cijelog stabla

-

--enable-imp-program

Uključivanje sudjelovanja u poboljšanju programa.

-

--disable-imp-program

Isključivanje sudjelovanja u poboljšanju programa.

-


note

ESET preporučuje da uklonite naredbe koje sadrže osjetljive podatke (na primjer, lozinku) iz povijesti naredbenog retka:

1.Pokrenite history da biste vidjeli popis svih naredbi u povijesti.

2.Pokrenite history -d line_number (navedite broj retka naredbe). Također možete pokrenuti history -c da biste uklonili cijelu povijest naredbenog retka.

4.Prilikom instalacije pitat će vas se želite li sudjelovati u poboljšanju programa. Pritisnite Y ako pristajete na slanje izvješća o padu sustava i podataka o telemetriji ESET-u ili pritisnite N ako ne želite slati nikakve podatke.

5.ESET PROTECT Server i servis eraserver bit će instalirani na sljedeću lokaciju:

/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

Instalacija može završiti na sljedeći način: SELinux policy... failure. Ovo možete ignorirati ako ne upotrebljavate SELinux.

6.Nakon instalacije provjerite radi li servis ESET PROTECT server upotrebom naredbe prikazane u nastavku:

sudo systemctl status eraserver

component_server_status_linux

Dnevnik instalacijskog programa

Dnevnik instalacijskog programa može biti koristan za otklanjanje poteškoća i možete ga pronaći pod stavkom Dnevnici.