Dnevnici

Svaka ESET PROTECT komponenta izvodi zapisivanje. ESET PROTECT komponente zapisuju informacije o određenim događajima u dnevnike. Lokacija dnevnika razlikuje se ovisno o komponentama. U nastavku je naveden popis lokacija dnevnika:

Windows

ESET PROTECT komponenta

Lokacija dnevnika

ESET PROTECT server

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\

ESET Management agent

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\

Pogledajte i Otklanjanje poteškoća s povezivanjem agenta.

ESET PROTECT Web-konzola i Apache Tomcat

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Tomcat\Logs\

Također pogledajte https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/logging.html

Mobile Device Connector

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Logs\

Također pogledajte Otklanjanje poteškoća za MDM.

Rogue Detection Sensor

C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\

HTTP proxy Apache

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\logs\
C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\logs\errorlog


note

C:\ProgramData skriven je po standardnoj postavci. Da biste prikazali mapu:

1.Idite na Start > Upravljačka ploča > Mogućnosti mapa > Prikaz.

2.Odaberite Pokaži skrivene datoteke, mape i pogone i kliknite U redu.

Linux

ESET PROTECT komponenta

Lokacija dnevnika

ESET PROTECT server

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

ESET Management agent

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

Mobile Device Connector

/var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/Proxy/

Također pogledajte Otklanjanje poteškoća za MDM.

HTTP proxy Apache

/var/log/httpd/

ESET PROTECT Web-konzola i Apache Tomcat

/var/log/tomcat/

Također pogledajte https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/logging.html

ESET RD Sensor

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/

ESET PROTECT virtualni uređaj

ESET PROTECT komponenta

Lokacija dnevnika

ESET PROTECT VA konfiguracija

/root/appliance-configuration-log.txt

ESET PROTECT server

/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

HTTP proxy Apache

/var/log/httpd

macOS

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/

/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log