Dijagnostički alat

Dijagnostički alat dio je svih ESET PROTECT komponenti. Upotrebljava se za prikupljanje i spremanje dnevnika kojima se mogu koristiti djelatnici tehničke podrške i razvojni programeri za rješavanje problema s komponentama proizvoda.

Lokacija dijagnostičkog alata

Windows

Mapa C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\<product>\Diagnostic.exe.

Linux

U sljedećem direktoriju na serveru: /opt/eset/RemoteAdministrator/<product>/ nalazi se izvršna datoteka Diagnostic<product> (jedna riječ, npr. DiagnosticServer, DiagnosticAgent)

Upotreba (Linux)

Pokrenite izvršnu datoteku za dijagnostiku u terminalu kao root i slijedite upute prikazane na zaslonu.

Upotreba (Windows)

1.Pokrenite alat s pomoću naredbenog retka.

2.Unesite lokaciju dnevnika koje želite pohraniti (u našem primjeru „logs”) i pritisnite tipku Enter.

3.Unesite informacije koje želite prikupiti (u našem primjeru 1 trace status 3). Dodatne informacije potražite u odjeljku Radnje u nastavku.

diagnostic

4.Dnevnike koji su komprimirani u .zip datoteku po završetku možete pronaći u direktoriju „logs” na lokaciji dijagnostičkog alata.

diagnostic_logs

Radnje

ActionEraLogs - Mapa s dnevnicima stvara se na mjestu gdje se spremaju svi dnevnici. Da biste naveli samo određene dnevnike, ostavite razmak između pojedinih dnevnika.

ActionGetDumps - Stvara se nova mapa. Datoteka dumpa procesa obično se stvara ako se otkrije problem. Ako je otkriven ozbiljan problem, sustav stvara datoteku dumpa. Da biste je ručno provjerili, idite u mapu %temp% (u sustavu Windows) ili mapu /tmp/ (u sustavu Linux) i umetnite dmp datoteku.


note

Komponenta servisa (Agent, , Server, RD Sensor, ) mora biti pokrenuta.

ActionGeneralApplicationInformation - Stvara se mapa GeneralApplicationInformation u kojoj se nalazi datoteka GeneralApplicationInformation.txt. Ta datoteka sadrži tekstualne informacije, uključujući naziv programa i verziju trenutačno instaliranog programa.

ActionConfiguration – Stvara se konfiguracijska mapa u koju se sprema datoteka storage.lua.