Linux – nadogradite, ponovno instalirajte ili deinstalirajte komponente ESET PROTECT programa

Ako želite ponovno instalirati ili nadograditi komponentu na noviju verziju, ponovno pokrenite instalacijsku skriptu.

Za deinstalaciju komponente (u ovom slučaju ESET PROTECT servera) pokrenite instalacijski program s parametrom--uninstall kao što je prikazano u nastavku:

sudo ./server-linux-x86_64.sh --uninstall --keep-database

Ako želite deinstalirati drugu komponentu, koristite odgovarajući naziv paketa u naredbi. Npr. ESET Management agent:

sudo ./agent-linux-x86_64.sh --uninstall

 


important

Tijekom deinstalacije bit će uklonjene konfiguracijske datoteke i datoteke baze podataka. Za očuvanje datoteka baze podataka, stvorite SQL dump baze podataka ili upotrijebite parametar --keep-database.

Nakon deinstalacije provjerite je li

servis eraserver izbrisan.

mapa /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/ izbrisana.


note

Preporučujemo vam stvaranje sigurnosne kopije baze podataka prije deinstalacije za slučaj da se javi potreba za vraćanjem podataka.

Pogledajte povezano poglavlje za više informacija o ponovnoj instalaciji agenta.

Za otklanjanje poteškoća s deinstalacijom agenta pogledajte odjeljak Otklanjanje poteškoća s deinstalacijom ESET Management agenta.