Korišteni portovi

ESET PROTECT server može se instalirati na istom računalu gdje je i baza podataka, ESET PROTECT web konzola i Apache HTTP proxy. Na dijagramu u nastavku prikazana je zasebna instalacija i upotrijebljeni portovi (strelice označavaju mrežni promet):

ports_scheme

U tablicama u nastavku navedeni su svi portovi za mrežnu komunikaciju koji se upotrebljavaju prilikom instalacije programa ESET PROTECT i njegovih komponenti u vašu infrastrukturu. Ostala komunikacija odvija se putem izvornih procesa operacijskog sustava (primjerice NetBIOS preko TCP/IP-a).


important

Za ispravno funkcioniranje programa ESET PROTECT ostale aplikacije ne smiju upotrebljavati nijedan od portova u nastavku.

Provjerite jeste li konfigurirali firewalle u svojoj mreži da biste omogućili komunikaciju putem portova navedenih u nastavku.

arrow_down_business Klijent (ESET Management agent) ili računalo s Apache HTTP proxyjem

arrow_down_business Računalo ESET PROTECT web konzole (ako nije isto kao i računalo ESET PROTECT servera)

arrow_down_business Računalo ESET PROTECT servera

arrow_down_business Rogue Detection (RD) Sensor

arrow_down_business ESET PROTECT MDC računalo

arrow_down_business Uređaj kojim upravlja MDM

* Usluga GCM (Google Cloud Messaging) zastarjela je i uklonjena je 11. travnja 2019. Zamijenjena je FCM-om (Firebase Cloud Messaging). Do tog datuma MDM v7 zamijenio je uslugu GCM uslugom FCM i nakon toga trebate dopustiti komunikaciju samo za uslugu FCM.

Unaprijed definirani portovi 2222, 2223 mogu se promijeniti ako je to potrebno.