ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Aktualizace prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku ESET PROTECT 10.1

Pro aktualizování ESMC 7.2 nebo starší verze ESET PROTECT na ESET PROTECT 10.1 můžete použít all-in-one instalační balíček ESET PROTECT 10.1.

Jedná se o doporučený způsob pro aktualizaci stávajících instalací, které jste prováděli prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku (použili jste výchozí instalaci Microsoft SQL a Apache Tomcat).

Prostřednictvím ESET PROTECT 10.1 all-in-one instalačního balíčku se standardně nainstaluje Microsoft SQL Server Express 2019.

oPokud používáte starší edici Windows (Server 2012 nebo SBS 2011), nainstaluje se automaticky Microsoft SQL Server Express 2014.

oInstalační balíček automaticky vygeneruje náhodné heslo pro přístup do databáze (uloží se do souboru %PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini).


warning

Mějte na paměti, že maximální velikost každé relační databáze v Microsoft SQL Server Express je 10 GB. Microsoft SQL Server Express nedoporučujeme používat v následujících případech:

V enteprise prostředí a ve velkých sítích.

Kromě ESET PROTECT plánujete též nasadit ESET Inspect.


important

Aktualizaci na ESET PROTECT 10.1 můžete provádět z ESMC verze 7.2 a novější.

Před zahájením aktualizace si zazálohujte následující data:

Všechny certifikáty a certifikační autority

Ze starého ESET PROTECT Serveru exportujte veřejné klíče certifikačních autorit do .der souborů a uložte je na externí úložiště.

Exportujte klientské certifikáty (ESET Management Agenta, ESET PROTECT Serveru) včetně privátního klíče do .pfx souboru a uložte je na externí úložiště.

Zazálohujte ESMC/ESET PROTECT databázi. Pokud používáte nepodporovaný databázový server (MySQL 5.5 nebo Microsoft SQL 2008/2012), před zahájením aktualizace ESET PROTECT Serveru nejprve aktualizujte databázový server na některou z podporovaných verzí.

Před zahájením aktualizace na ESET PROTECT 10.1 se ujistěte, že používáte podporovaný operační systém.

1.Spusťte Setup.exe.

2.Vyberte si jazyk a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

3.Vyberte možnost Aktualizovat všechny komponenty a klikněte na tlačítko Další.

package_installation_upgrade

4.Přečtěte si a odsouhlaste licenční ujednání s koncovým uživatelem. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

5.Zkontrolujte seznam ESET PROTECT komponent, které se aktualizují, a klikněte na tlačítko Další.


warning

Dopady aktualizace Apache Tomcat a webové konzole

Web Console není možné automaticky aktualizovat prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku nebo klientské úlohy na aktualizaci součástí ESET PROTECT, pokud jste nainstalovali vlastní verzi Apache Tomcat (ručně nainstalovali službu Tomcat).

V průběhu aktualizace Apache Tomcat dojde k odstranění složky era, která se nachází ve složce C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\webapps\. Pokud ve složce era máte další data, před zahájením aktualizace si je zazálohujte.

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\Ve složce webapps\ se mohou kromě složky era nacházet další data, například složka ROOT. V průběhu aktualizace Apache Tomcat nedojde k jejich změně ani odstranění. Aktualizuje se pouze Web Console.

V průběhu aktualizace Web Console a Apache Tomcat dojde ke smazání souborů offline nápovědy. Pokud jste offline nápovědu používali v ESMC nebo starší verzi ESET PROTECT, po dokončení aktualizace na ESET PROTECT 10.1 si ji znovu vytvořte - aby odpovídala vámi používané verzi ESET PROTECT.


warning

Pokud spustíte all-in-one instalační balíček na Windows stroji kde máte nainstalován Apache HTTP Proxy, v průběhu instalace dojde k odinstalování Apache HTTP Proxy a jeho nahrazením komponentou ESET Bridge.

package_installation_components_to_upgrade

6.V sekci Kontrola předpokladů se ujistěte, že splňujete všechny požadavky pro instalaci.

7.Pro zahájení aktualizace ESET PROTECT klikněte na tlačítko Aktualizovat. V závislosti na systému a konfiguraci sítě může instalace chvíli trvat.

8.Po dokončení instalace klikněte na tlačítko Dokončit.

9.ESET PROTECT Agenty následně aktualizujte na novější verzi pomocí klientské úlohy na aktualizaci součástí ESET Management. ESET PROTECT podporuje automatickou aktualizaci ESET Management agentů ve spravovaných počítačích.