ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Záloha a obnova databáze

Všechny informace a nastavení ESET PROTECT jsou uloženy v databázi. Žádná z komponent neprovádí zálohu. Pro zabránění ztráty dat doporučujeme databázi zálohovat ručně. Zálohu můžete využít také při migraci ESET PROTECT z jednoho serveru na nový. Pro více informací postupujte podle následujících kroků v závislosti na použitém databázovém systému:


note

Název databáze i protokolů zůstal stejný po přejmenování z ESET Security Management Center na ESET PROTECT.

Pokud používáte ESET PROTECT Virtual Appliance, přečtěte si kroky popisující zálohu databáze na virtuální appliance.

Příklad zálohování Microsoft SQL

Pro vytvoření dumpu databáze použijte příkaz:


warning

Tyto příklady předpokládají výchozí prostředí databázového serveru (název databáze i parametry pro připojení k databázi). V případě změn na databázovém serveru oproti výchozí konfiguraci je nutné adekvátně upravit níže uvedené skripty tak, aby odpovídaly vašemu prostředí.

Pro spuštění níže uvedených příkazů potřebujete dostatečná oprávnění. Pokud nepoužíváte lokální administrátorský účet, změňte cestu ke složce se zálohou například na 'C:\USERS\PUBLIC\BACKUPFILE'.

Jednorázová záloha

Pomocí níže uvedeného příkazu vytvoříte jednorázovou zálohu do souboru BACKUPFILE:

SQLCMD -S HOST\ERASQL -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"


note

HOST nahraďte IP adresou/názvem SQL serveru a ERASQL je název instance Microsoft SQL serveru. Při použití Microsoft SQL databázového serveru můžete v průběhu instalace ESET PROTECT využít pojmenované instance. V takovém případě adekvátně upravte skript.

Pravidelné zálohování pomocí skriptu

Vyberte si jeden z níže uvedených skriptů:

a)Tento skript vytvoří pokaždé nový dump databáze:

@ECHO OFF

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

  WITH NOFORMAT,INIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

REN BACKUPFILE BACKUPFILE-[%DATE:~10,4%%DATE:~4,2%%DATE:~7,2%_T%TIME:~0,2%%TIME:~3,2%].bac

b)Tento skript bude zálohovat přírůstkově do jednoho souboru:

@ECHO OFF

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

   WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

Obnovení Microsoft SQL Server

Pro obnovení databáze ze zálohy použijte příkaz:

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "RESTORE DATABASE ERA_DB FROM DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"

Příklad zálohování MySQL databáze

Pro vytvoření dumpu databáze použijte příkaz:

mysqldump --host HOST --disable-keys --extended-insert --routines -u ROOTLOGIN -p DBNAME -r BACKUPFILE


note

V tomto příkladu HOST nahraďte IP adresou/názvem MySQL serveru, ROOTLOGIN údaji uživatele root a DBNAME názvem ESET PROTECT databáze (standardně era_db).

Příklad obnovení MySQL databáze

Pro obnovení databáze z dumpu použijte příkaz:

mysql --host HOST -u ROOTLOGIN -p DBNAME < BACKUPFILE


note

Více informací o zálohování Microsoft SQL Serveru naleznete na technetu společnosti Microsoft. Podrobnější informace týkající se zálohování MySQL Serveru naleznete v dokumentaci společnosti Oracle.