ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Aktualizace databázového serveru

Pro aktualizaci databázového serveru používaného komponentami ESET PROTECT na nejnovější verzi postupujte podle následujících kroků:

1.Zastavte všechny služby ESMC/ESET PROTECT Server připojující se k databázovému serveru, který se chystáte aktualizovat. Pokud se k databázovému serveru, který budete aktualizovat, připojují také další aplikace, zastavte je všechny.

2.Zálohujte obsah databáze.

3.Aktualizujte databázový server:

arrow_down_businessSQL server (Windows):

arrow_down_businessMySQL Server (Windows a Linux):

4.Spusťte službu ESET PROTECT Serveru a v trace protokolu ověřte úspěšné připojení do databáze.