Implementace a údržba ESET PROTECT VA

Úspěšné zprovoznění ESET PROTECT virtuální appliance se skládá z následujících kroků:

1.Nasazení ESET PROTECT Appliance – nejprve je nutné OVA soubor ESET PROTECT virtuální appliance naimportovat do vašeho hypervizoru.

2.Konfigurace ESET PROTECT – následně prostřednictvím webového průvodce proveďte prvotní konfiguraci virtuální appliance. V průběhu konfigurace si vyberte typ appliance a vyplňte potřebná nastavení pro běh vámi vybrané ESET PROTECT virtuální appliance.

Veškeré další akce budete provádět prostřednictvím textového grafického rozhraní, případně Webminu:

1.Konzole pro správu ESET PROTECT – grafická konzole pro provádění nejdůležitějších akcí jako je konfigurace sítě, zálohování databáze, změna hesel atp. Z této konzole se můžete také dostat do systémového terminálu.

2.Webmin webové rozhraní – webové rozhraní třetí strany, prostřednictvím kterého můžete snadno spravovat operační systém CentOS, na kterém běží ESET PROTECT VA.

Zpracovány máme scénáře pro aktualizaci, migraci a disaster recovery:

Aktualizace a migrace ESET PROTECT – v této kapitole naleznete informace týkající se procesu aktualizace ESET PROTECT virtuální appliance na nejnovější verzi. Stejné kroky je možné použít také při migraci na jinou ESET PROTECT virtuální appliance.

Disaster recovery – tyto kroky využijte v případě, kdy ESET PROTECT VA nefunguje a není ji možné opravit, nebo není možné obnovit poškozenou instanci ESET PROTECT.