Podporované hypervizory

ESET PROTECT Virtuální appliance (protect_appliance.ova je založena na virtuálním hardwaru typu vmx-07.

Virtuální appliance podporuje výhradně níže uvedené hypervizory. V jiným hypervizorech ji budete provozovat na vlastní riziko.

Hypervisor

Verze

ESET PROTECT Server Appliance

ESET PROTECT MDM Appliance

VMware vSphere/ESXi

6.5 a novější

VMware Workstation

9 a novější

VMware Player

7 a novější

Microsoft Hyper-V

Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Oracle VirtualBox

6.0 a novější

Citrix

7.0 a novější


important

Pro přiřazení IP adresy ESET PROTECT VA doporučujeme využít DHCP server. IP adresa je nezbytná pro konfiguraci ESET PROTECT VA prostřednictvím webového rozhraní. Pokud ve své síti nemáte DHCP server, přiřaďte virtuální appliance statickou IP adresu ručně.