ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Nástroje

V této části naleznete několik odlišných modulů. Mezi nejužitečnější patří:

File Manager – pomocí tohoto webového správce můžete pohodlně pracovat se soubory uloženými ve virtuální appliance. Při prvním otevření File manager (známého též jako Filemin) se standardně načte obsah složky /root na ESET PROTECT VA. Nicméně složka se může lišit v závislosti na tom, pod jakým uživatelem se přihlásíte.

Pro pohyb mezi složkami jednoduše klikněte na název složky, případně její ikonu. V levé horní části Filemin okna se zobrazuje aktuální složka. Pro zobrazení jejího obsahu klikněte na libovolnou část cesty.

Filemin dokáže vyhledávat soubory. Pro vyhledávání klikněte na panelu nástrojů (v pravém horním rohu) na Tools a vyberte možnost Search. Do pole Search query zadejte šablonu, podle níž chcete vyhledávat.

Pro stažení souboru z ESET PROTECT VA do svého počítače prostřednictvím webového prohlížeče klikněte na jeho název nebo ikonu.

Pokud chcete do virtuální appliance z vašeho počítače nahrát soubor prostřednictvím webového prohlížeče, klikněte na File > Upload to current folder. V zobrazeném dialogovém okně vyberte soubory, které chcete nahrát. Více souborů najednou můžete nahrát po kliknutí na tlačítko Upload Files. Soubory se nahrají do aktuální složky. Po dokončení nahrávání dojde k aktualizování seznamu a v seznamu se zobrazí vámi nahrané soubory.

Soubor si můžete stáhnout též vzdáleně. Pro získání odkazu klikněte na File a vybrat možnost Get from URL.

Pro zobrazení libovolného souboru a jeho úpravu souboru klikněte na možnost Edit icon ve sloupci Actions.

Nový prázdný soubor vytvoříte kliknutím na File a vybrání možnosti Create new file. Následně zadejte název nového souboru.

Pro přejmenování souboru nebo složky klikněte pravým tlačítkem na soubor/složku a z kontextového menu vyberte možnost Přejmenovat.

file_manager

Upload and download – jedná se o další užitečný modul Webminu z kategorie Tools. Prostřednictvím něj můžete provádět níže uvedené akce se soubory:

Download from web – zadejte URL souborů, které chcete do ESET PROTECT VA stáhnout a následně definujte složku pro uložení souborů.

Upload to server – klikněte na ikonu sponky a vyberte soubory ze svého počítače, které chcete nahrát. Současně můžete vybrat nejvýše 4 soubory. Následně definujte složku, do níž chcete soubory nahrát.

Download from server – do pole File to download zadejte cestu k souboru, který chcete z ESET PROTECT virtuální appliance stáhnout prostřednictvím prohlížeče do svého počítače. Pro zahájení stahování klikněte na tlačítko Download. Mějte na paměti, že zároveň můžete stahovat pouze jeden soubor.