ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Networking

Ve většině případů nebude nutné provádět změnu v síťovém adaptéru, nicméně provést to můžete v sekci Networking. V této sekci máte přístup k následujícím modulům:

Kerberos5 configuration – správně nastavený Kerberos je důležitý pro vytvoření ověřovacího ticketu do Active Directory. Pokud budete mít vše nastaveno správně, můžete použít skript na Opětovné připojení do domény virtuální appliance do domény.

Linux Firewall – firewall založený na IPtables. V případě potřeby můžete povolit další porty přidáním dalších nebo úpravou stávajících pravidel.

Network configuration – v této části nakonfigurujete všechna síťová rozhraní (přiřadíte jim IP adresy), host soubor atp.


note

Změny se po dokončení konfigurace projeví až po stisknutí tlačítka Apply Configuration.


important

Tato část je určena výhradně zkušeným uživatelům. Nesprávnou změnou síťové konfigurace můžete odpojit od sítě a Webmin již nebude dostupný. I nadále však budete mít přístup ke konzoli pro vzdálenou správu virtuální appliance ESET PROTECT prostřednictvím terminálového okna virtuálního počítače.

network_config