ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

ESET PROTECT

Prostřednictvím modulu ESET PROTECT můžete provádět předdefinované příkazy určené k opravě/výměně ESET PROTECT certifikátů, spuštění diagnostického nástroje nebo resetování hesla pro přístup do ESET PROTECT Web Console.

Run Diagnostic Tool – po kliknutí na toto tlačítko se spustí diagnostický nástroj a sesbírá informace ze systému. V průběhu sběru dat se exportují protokoly ESET PROTECT Serveru a ESET Management Agenta. Výsledný .zip archiv naleznete ve složce root a stáhnout si jej můžete například pomocí nástroje File Manager.

diagnostic_tool

Reset ESET PROTECT Server Administrator Password – pokud jste zapomněli heslo pro přístup do ESET PROTECT Web Console nebo jen chcete heslo resetovat, zadejte do zobrazeného pole nové heslo a potvrďte kliknutím na tlačítko.

reset_srv_admin_psw

Repair ESET PROTECT Server Certificate – pomocí této možnosti můžete do ESET PROTECT Serveru nahrát nový certifikát ve formátu PFX/PKCS12. Klikněte na ikonu sponky a vyberte certifikát pro ESET PROTECT server (ve formátu PFX PKCS12) a klikněte na tlačítko Otevřít. Zadejte heslo k certifikátu ESET PROTECT serveru a potvrďte stisknutím tlačítka.

repair_srv_cert

Repair ESET PROTECT Server Certification Authority – pomocí této možnosti můžete do ESET PROTECT Serveru importovat certifikační autoritu ve formátu DER. Klikněte na ikonu sponky a vyberte veřejný klíč certifikáty autority (ve formátu .der) a klikněte na tlačítko Otevřít.

repair_srv_ca_cert

Repair ESET Management Agent Connection – tuto možnost využijte pro opravení spojení ESET Management Agenta s ESET PROTECT serverem. Zadejte název/IP adresu ESET PROTECT serveru a port, ke kterému se má připojovat, a potvrďte kliknutím na tlačítko.

repair_agent_connection

Repair ESET Management Agent Certificate – pomocí této možnosti vyměníte PFX/PKCS12 certifikát ESET Management Agenta. Klikněte na ikonu sponky a vyberte certifikát pro ESET Management agenta (ve formátu PFX PKCS12) a klikněte na tlačítko Otevřít. Zadejte heslo k certifikátu ESET Management agenta a potvrďte stisknutím tlačítka.


important

V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ neboť mohou způsobit chybu při inicializaci agenta.

repair_agent_cert

Repair ESET Management Agent Certification Authority – pomocí této možnosti vyměníte veřejný klíč (DER soubor) certifikační autority, který používá ESET Management Agent. Klikněte na ikonu sponky a vyberte veřejný klíč certifikáty autority (ve formátu .der) a klikněte na tlačítko Otevřít.

repair_agent_ca_cert

Edit Apache Tomcat server.xml – pomocí této možnosti můžete upravit konfigurační soubor server.xml webového serveru Apache Tomcat. Například z důvodu změny HTTPS certifikátu nebo šifrovacích algoritmů. Po kliknutí na tlačítko se v textovém editoru otevřete soubor /etc/tomcat/server.xml. Po provedení změn klikněte na tlačítko Save. Pokud je to potřeba, dojde k automatickému restartování služby. V případě, že nechcete provést žádné změny, klikněte na Return to commands.

edit_apache_tomcat