ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Bilgisayarları yeniden adlandırma

ESET PROTECT ürününde bilgisayarları FQDN biçiminde yeniden adlandırmak için Bilgisayarları Yeniden Adlandır görevini kullanabilirsiniz. ESET PROTECT yüklemesiyle birlikte varsayılan olarak gelen mevcut sunucu görevini kullanabilirsiniz. İstemci aygıt adı aygıt detaylarında bildirilen addan farklıysa, bu görevin yürütülmesi doğru adı geri yükleyebilir.

Bu görev, Kayıp ve bulunan grubundaki senkronize edilen bilgisayarları her saat yeniden adlandırır.

Yeni bir Sunucu Görevi oluşturmak için Görevler > Yeni > add_new_defaultSunucu Görevi'ni tıklayın veya istenen görev türünü seçip Yeni > add_new_defaultSunucu Görevi'ni tıklayın.

Temel

Temel bölümünde Ad ve Açıklama(isteğe bağlı) gibi görevle ilgili temel bilgileri girin. Etiketleri atamak için Etiketleri seç'i tıklayın.
Görev açılır menüsünde oluşturmak ve yapılandırmak istediğiniz görev türünü seçin. Yeni bir görev oluşturmadan önce belirli bir görev türü seçtiyseniz Görev alanı, geçmişteki tercihinize göre önceden doldurulur. Görev (Tüm Görevler listesine bakın), görevin ayarlarını ve davranışını tanımlar.

Ayrıca aşağıdaki görev tetikleyici ayarlarından seçebilirsiniz:

Bitmesinin ardından görevi hemen çalıştır - Bitir'i tıklamanızın ardından görevi hemen çalıştırmak için bu seçeneği belirleyin.

Tetikleyiciyi yapılandır - Tetikleyici ayarlarını yapılandırabileceğiniz Tetikleyici bölümünü etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin.

Tetikleyiciyi daha sonra ayarlamak için onay kutularının işaretini kaldırın.

Ayarlar

Grup adı - Bir Statik veya Dinamik Grup seçin ya da yeniden adlandırılan bilgisayarlar için bir Yeni Statik veya Dinamik Grup oluşturun.

Şuna göre yeniden adlandır:

Bilgisayar adı - Her bilgisayar, benzersiz bilgisayar adı ile yerel ağda tanınır.

Bilgisayar FQDN (Tam Etki Alanı Adı) - Bu, ana bilgisayar adıyla başlar ve üst düzey etki alanı adına kadar etki alanı adlarıyla devam eder.

Tetikleme

Tetikleme bölümü, bir görevi çalıştıracak olan tetiklemeyle ilgili bilgileri içerir. Her Sunucu Görevi en fazla bir tetikleyiciye sahip olabilir. Her tetikleyici yalnızca bir Sunucu Görevinde çalıştırılabilir. Tetikleyiciyi yapılandır Temel bölümünde seçilmemişse, tetikleyici oluşturulmaz. Bir görev tetikleyici olmadan oluşturulabilir. Böyle bir görev daha sonra manuel olarak çalıştırılabilir veya tetikleyici sonradan eklenebilir.

Gelişmiş ayarlar - Kısıtlama

Kısıtlama özelliğini ayarlayarak, oluşturulan tetikleyici için gelişmiş kurallar ayarlayabilirsiniz. Kısıtlama ayarlamak isteğe bağlıdır.

Özet

Yapılandırılan tüm seçenekler burada gösterilir. Ayarları gözden geçirip Sonlandır öğesini tıklatın.

Görevler'de, oluşturulan her görev için ilerleme göstergesi çubuğunu, durum simgesini ve ayrıntıları görebilirsiniz.