ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Klonlanan Aracıyı Sıfırlama

ESET Management Agent'ı önceden tanımlanmış bir görüntü üzerinden ağınızda dağıtabilirsiniz. Bu Bilgi Bankası makalesindeki açıklamaları uygulayın. Klonlanan Aracılar aynı SID'ye sahip olur ve bu durum sorunlara neden olabilir (birden çok Aracı aynı SID'ye sahip olur). Bunu çözmek amacıyla, SID'yi sıfırlamak ve Aracılara benzersiz kimlik atamak için Klonlanan Agent'ı Sıfırla görevini kullanın.

ESET Management Agent Windows'da klonlanan istemci makinelerini, Klonlanan Aracıyı Sıfırlama görevi olmadan otomatik olarak tanımlar. Yalnızca Linux ve macOS istemci makineleri (ve donanım algılamasının devre dışı bırakıldığı Windows istemcileri) klonlanan makineleri bölme görevini gerektirir.

Yeni bir İstemci Görevi oluşturmak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Görevler > Yeni > add_new_defaultİstemci görevi'ne tıklayın.

Görevler'i tıklayın ve istenen görev türünü seçin, Yeni > add_new_defaultİstemci Görevi'ni tıklayın.

Bilgisayarlar'da hedef cihazı tıklayın, icon_tasks Görevler > add_new_defaultYeni Görev'i seçin.

Temel

Temel bölümünde Ad ve Açıklama(isteğe bağlı) gibi görevle ilgili temel bilgileri girin. Etiketleri atamak için Etiketleri seç'i tıklayın.
Görev açılır menüsünde oluşturmak ve yapılandırmak istediğiniz görev türünü seçin. Yeni bir görev oluşturmadan önce belirli bir görev türü seçtiyseniz Görev alanı, geçmişteki tercihinize göre önceden doldurulur. Görev (Tüm Görevler listesine bakın), görevin ayarlarını ve davranışını tanımlar.


warning

Bu görevi dikkatle çalıştırın. Mevcut ESET Management Agent sıfırlandıktan sonra üzerinde çalışan tüm görevler de sona erdirilir. Bu görevin Çalışıyor, Tamamlandı veya Başarısız oldu şeklindeki yürütme durumu veri çoğaltmaya bağlı olarak gösterilmeyebilir.


note

Ayarlar bu görev için kullanılamaz.

Özet

Yapılandırılan ayarların özetini gözden geçirip Bitir'i tıklatın. İstemci Görevi artık oluşturulmuştur ve bir pencere görüntülenir:

İstemci Görevi Hedeflerini (bilgisayarlar veya gruplar) ve Tetiklemeyi belirtmek için Tetikleme Oluştur'u (önerilir) tıklayın.

Kapat'ı tıkladığınızda daha sonra bir Tetikleyici oluşturabilirsiniz: İstemci Görev örneğini tıklayın ve açılır menüden restart_default Şurada çalıştır'ı seçin.

client_task_finish

Görevler'de, oluşturulan her görev için ilerleme göstergesi çubuğunu, durum simgesini ve ayrıntıları görebilirsiniz.