ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Dynamická skupina – nainštalovaný ale neaktivovaný bezpečnostný produkt určený pre server

Táto dynamická skupina môže byť použitá na detegovanie neaktivovaného bezpečnostného produktu určeného pre server. Po detegovaní takýchto produktov môžete priradiť k tejto skupine klientsku úlohu na aktiváciu klientskych počítačov pomocou platnej licencie. V tomto príklade je špecifikovaný len produkt ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server, avšak môžete špecifikovať aj viacero produktov.

Kliknite na možnosť Nová šablóna v sekcii Viac > Šablóny dynamických skupín.

Základné

Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

Výberom možnosti Použiť časové pravidlá povolíte Časové pravidlá a nastavíte konkrétny čas, keď bude priraďovanie zariadení k dynamickým skupinám povolené.

Výraz

1.Vyberte logický operátor z menu Operácia: AND (všetky podmienky musia byť splnené).

2.Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku:

Počítač > Maska spravovaných produktov > je jedným z > Chránené ESET produktom: E-mailový server

Problémy s funkciou/ochranou > Zdroj > = (rovná sa) > Bezpečnostný produkt

Problémy s funkciou/ochranou > Problém > = (rovná sa) > Produkt nie je aktivovaný

Časové pravidlá

Nastavte časový interval pre novú šablónu dynamickej skupiny. Kliknite na tlačidlo Pridať. Kliknite na časové pole a z roletového menu vyberte čas spusteniačas ukončenia. Vyberte frekvenciu (Každý deň, Pracovný deň, Víkend) alebo deň v týždni a konkrétny čas. Vybraný čas musí byť dlhší ako 1 minúta a kratší ako 24 hodín. Po nastavení času spusteniačasu ukončenia sa v stĺpci Trvanie zobrazí trvanie nastaveného času. Môžete pridať viacero časových intervalov.

Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknutím na Dokončiť vytvorte novú šablónu. Vytvorená šablóna teraz bude pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.