Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ograniczenia i limity zabezpieczeń Syslog

Ze względu na wymagania dotyczące zabezpieczeń połączeń z serwerem Syslog następujące ustawienia są stałe i nie można ich zmienić:

Protokół transportowy: TLS

Port TCP: 6514

Z tych samych powodów istnieją dodatkowe wymagania dotyczące odbierającego serwera Syslog:

Adres IP: Globalnie routowalny adres IPv4

Nazwy IDN: Musi używać reprezentacji ASCII ("xn--")

NAZWA FQDN: Musi przekładać się na jeden stały adres IPv4.


note

Korzystanie z FQDN

Jeśli serwer Syslog działa pod wieloma urządzeniami / adresami IP (CDN), nie ma żadnej gwarancji, kiedy i jak często nazwa FQDN będzie ponownie rozpoznawana. Gwarantowane jest natomiast to, że pierwsze rozpoznanie FQDN odbywa się w 10 minut po uruchomieniu serwera, o ile eksport do programu Syslog jest włączony i poprawnie skonfigurowany.

Dodatkowe ustawienia zabezpieczeń

Administrator powinien tak skonfigurować zaporę serwera Syslog, aby zezwalać na zdarzenia przychodzące dotyczące eksportu do programu Syslog tylko z następujących zakresów adresów IP:

Wychodzące adresy IP z ESET PROTECT w Europie: 51.136.106.164/30

Wychodzące adresy IP z ESET PROTECT w USA: 40.81.8.148/30

Wychodzące adresy IP z ESET PROTECT w Japonii: 20.78.10.184/30