Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Eksportowanie dzienników do programu Syslog

Program ESET PROTECT umożliwia eksportowanie określonych dzienników/zdarzeń i wysłanie ich na serwer Syslog. Zdarzenia z następujących kategorii dzienników są eksportowane do serwera programu Syslog: Wykrycie, zapora, system HIPS, audyt i ESET Inspect. Zdarzenia są generowane na zarządzanym komputerze klienckim z uruchomionym produktem firmy ESET (np. ESET Endpoint Security). Zdarzenia te można przetwarzać przy użyciu dowolnych rozwiązań SIEM (Security Information and Event Management — zarządzanie informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa informatycznego), w których można importować zdarzenia z serwera Syslog. Zdarzenia są zapisywane na serwerze Syslog przez program ESET PROTECT.

1.Aby włączyć serwer programu Syslog, kliknij kolejno opcje Więcej > Ustawienia > Syslog > Włącz wysyłanie do programu syslog.


important

Wszystkie wyeksportowane dzienniki są dostępne dla użytkowników Syslog bez ograniczeń.

2.Wybierz jeden z poniższych formatów wiadomości o zdarzeniach:

JSON (JavaScript Object Notation)

LEEF (Log Event Extended Format) — format używany przez aplikację Qradar firmy IBM.

CEF (Format zdarzenia typowego, ang. Common Event Format)

Aby filtrować dzienniki zdarzeń wysyłane do programu Syslog, utwórz powiadomienie o kategorii dziennika ze zdefiniowanym filtrem.