Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dostępność usługi

Dostępność

Naszym celem jest zapewnienie dostępności usług na poziomie 99,5%. Nasz wysiłek i dobrze zdefiniowane procesy wspierają ten cel. W przypadku awarii usługi ESET PROTECT punkty końcowe pozostają bezpieczne, a ich bezpieczeństwo nie zostaje nienaruszone.

Portal stanu ESET wyświetla bieżący stan usług chmurowych ESET, zaplanowane przestoje i przeszłe incydenty. Jeśli występuje problem z obsługiwaną usługą ESET i nie widzisz jej na liście w portalu stanu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy ESET.

Zespoły monitorujące weryfikują potencjalne problemy wewnętrznie, a potwierdzone incydenty są publikowane i aktualizowane ręcznie, aby zachować wysoką wiarygodność i dokładność. W związku z tym pojawiają się one w portalu stanu z niewielkim opóźnieniem. Incydenty o krótkim czasie trwania mogą nie zostać opublikowane, jeśli zostaną rozwiązane przed ręcznym potwierdzeniem.

Konserwacja

Usługa ESET PROTECT podlega rutynowym procedurom konserwacyjnym. Wszystkie okna konserwacji, które przekraczają 15 minut, są zgłaszane administratorom konsoli z wyprzedzeniem. Awarie podczas okien konserwacji nie mają wpływu na naszą docelową dostępność. Konserwacja będzie prowadzona w weekendy i poza godzinami pracy (amerykańskie centrum danych – w godzinach nocnych w USA; centrum danych UE – w godzinach nocnych w UE, japońskie centrum danych – w godzinach nocnych w Japonii).