Dostępność usługi

Dostępność

Naszym celem jest zapewnienie dostępności usług na poziomie 99,5%. Nasz wysiłek i dobrze zdefiniowane procesy wspierają ten cel. W przypadku awarii usługi ESET PROTECT Cloud punkty końcowe pozostają bezpieczne, a ich bezpieczeństwo nie zostaje nienaruszone.

Portal stanu ESET zapewnia aktualny widok dostępności usług ESET. Zapewnia widok usług ESET i raporty dotyczące stanów usług, w tym przeszłych incydentów. Jeśli użytkownik usług ESET ma jakiekolwiek problemy z usługą ESET, a portal stanu ESET ich nie wskazuje, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy ESET.

Konserwacja

Usługa ESET PROTECT Cloud podlega rutynowym procedurom konserwacyjnym. Wszystkie okna konserwacji, które przekraczają 15 minut, są zgłaszane administratorom konsoli z wyprzedzeniem. Awarie podczas okien konserwacji nie mają wpływu na naszą docelową dostępność. Konserwacja będzie prowadzona w weekendy i poza godzinami pracy (amerykańskie centrum danych – w godzinach nocnych w USA; centrum danych UE – w godzinach nocnych w UE, japońskie centrum danych – w godzinach nocnych w Japonii).