Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustalanie kolejności grup

Polityki można przypisywać do grup i są one stosowane w określonej kolejności. Reguły wskazane poniżej określają kolejność stosowania polityk do klientów.

Reguła 1 : Najpierw uwzględniane są grupy statyczne z elementu głównego grup statycznych (Wszystkie).

Reguła 2 : Na każdym poziomie grupy statyczne z tego poziomu są uwzględniane jako pierwsze w kolejności, w jakiej występują w strukturze drzewa (ta zasada określana jest również jako „przeszukiwanie wszerz”).

Reguła 3 : Po uwzględnieniu na liście wszystkich grup statycznych z danego poziomu uwzględnione zostają grupy dynamiczne.

Reguła 4 : W każdej z grup dynamicznych elementy podrzędne tej grupy są uwzględniane w kolejności, w jakiej występują na liście.

Reguła 5 : Procedura sporządzania listy kończy się na poziomie komputera.

 


important

Polityka jest stosowana do komputera. Oznacza to, że procedura kończy się na komputerze, do którego użytkownik chce zastosować politykę.

cloud_policies_and_groups

Zgodnie z powyższymi regułami kolejność stosowania polityk do indywidualnych komputerów będzie następująca:

PC1:

PC2:

PC3:

1.ALL

2.SG1

3.PC1

1.ALL

2.SG1

3.DG1

4.PC2

1.ALL

2.SG2

3.SG3

4.PC3