Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Stosowanie polityk w odniesieniu do klientów

Do grupy i komputerów można przypisać większą liczbę polityk. Ponadto komputer może znajdować się w głęboko zagnieżdżonej grupie, której grupa nadrzędna ma przypisane własne polityki.

Najważniejszym czynnikiem w stosowaniu polityk jest ich kolejność. Ustala się ją na podstawie kolejności grup oraz kolejności polityk przypisanych do danej grupy.

Aby wyświetlić wszystkie polityki zastosowane do wybranego komputera, zobacz Zastosowane polityki w szczegółach komputera.

W celu ustalenia polityki aktywnej na dowolnym kliencie należy wykonać poniższe działania:

1.Ustal kolejność grup, do których należy klient

2.Zastąp grupy przypisanymi do nich politykami

3.Scal polityki, aby uzyskać wynikowe ustawienia