Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Tworzenie wykazu polityk

Gdy znana jest już kolejność grup, następnym krokiem jest zastąpienie każdej z grup przypisanymi do niej politykami. Polityki są wymienione w tej samej kolejności, w jakiej zostały przypisane do grupy. W przypadku grupy z większą liczbą przypisanych polityk można edytować priorytet tych polityk. Każda polityka służy do konfiguracji tylko jednego produktu (agenta ESET Management, programu ESET Endpoint Security itd.).


note

Grupa bez polityk zostaje usunięta z listy.

Wyróżniamy 3 polityki stosowane zarówno do grup statycznych, jak i dynamicznych (przedstawiono to na poniższym schemacie):

cloud_policy_application

Kolejność stosowania polityk do komputera

Poniższa lista zawiera grupy i stosowane do nich polityki:

1.Wszystkie — usunięto, brak polityki tutaj

2.GS 2 -> Polityka 1, Polityka 2

3.GS 3 -> usunięto, brak polityk

4.GD 1 – Polityka 1, Polityka 2

5.GD 3 – usunięto, brak polityk

6.GD 2 – Polityka 1, Polityka 3

7.GD 4 – usunięto, brak polityk

8. Komputer — usunięto, brak polityki

Oto wynikowa lista polityk:

1.Polityka 1

2.Polityka 2

3.Polityka 1

4.Polityka 2

5.Polityka 3