Dystrybucja

Domyślnie wiadomość e-mail z powiadomieniem ma format HTML i zawiera logo ESET PROTECT Cloud w nagłówku.

Odbiorcy

Adres e-mail — tu należy wprowadzić adresy odbiorców wiadomości z powiadomieniami.

Kliknij add_new_hover powoduje dodanie nowego pola adresu.

Aby dodać wielu użytkowników jednocześnie, kliknij Więcej > Dodaj użytkowników (dodaj adres użytkownika z listy Użytkownicy komputerów) lub Więcej > Importuj CSV, lub Wklej ze schowka (Importuj niestandardową listę adresów z pliku CSV o strukturze wyznaczonej ogranicznikami).

Więcej > Wklej ze schowka — import niestandardowej listy adresów oddzielonych niestandardowymi ogranicznikami. Funkcja ta działa podobnie do importowania pliku CSV.

Podstawowe pola w obszarze dystrybucji

Podgląd komunikatu — podgląd komunikatu, który będzie widoczny w powiadomieniu. Zawiera skonfigurowane ustawienia w postaci tekstowej. Można dostosować treść i temat komunikatu oraz użyć zmiennych, które zostaną skonwertowane na rzeczywiste wartości podczas generowania powiadomienia. Ten komunikat jest opcjonalny, ale jest zalecany ze względu na skuteczniejsze filtrowanie i przeglądanie powiadomień.

oTemat — temat komunikatu z powiadomieniem. Aby edytować treść, należy kliknąć ikonę edit_default. Precyzyjny temat pozwala usprawnić sortowanie i filtrowanie komunikatów.

oTreść — aby edytować treść, należy kliknąć ikonę edit_default. Po edycji treści możesz kliknąć ikonę icon_reset_default, aby zresetować domyślną treść wiadomości.


note

Można dodać zmienne do tematu i treści, aby uwzględnić określone informacje w powiadomieniu. Kliknij pozycję Dodaj zmienną lub zacznij pisać $, aby wyświetlić listę zmiennych.

 

oDołącz łącze do wiadomości e-mail — zaznacz pole wyboru, aby dołączyć łącze do konsoli internetowej ze szczegółowymi informacjami o zdarzeniu z powiadomienia.

 

Ogólne

oUstawienia regionalne — język domyślnego komunikatu. Treść wiadomości nie jest tłumaczona.

oStrefa czasowa — ustawienie strefy czasowej na potrzeby zmiennej Godzina wystąpienia ${timestamp}, której można użyć w dostosowanym komunikacie.


example

Jeśli zdarzenie wystąpiło o 3:00 czasu miejscowego, czas miejscowy jest w strefie UTC+2, a wybrana strefa czasowa to UTC+4, w powiadomieniu zostanie podana godzina 5:00.

Kliknięcie przycisku Zakończ spowoduje utworzenie nowego szablonu na podstawie edytowanego.