Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dystrybucja

Należy wybrać przynajmniej jeden sposób dystrybucji.


important

Możesz wybrać oba sposoby dystrybucji — Wyślij wiadomość e-mail i Wyślij element webhook, a następnie:

1.Wypełnij ustawienia dystrybucji poczty e-mail.

2.Wypełnij ustawienia dystrybucji elementu Webhook.

 

Wyślij wiadomość e-mail

W przypadku wybrania opcji Wyślij wiadomości e-mail, należy wstawić co najmniej jednego odbiorcę.Domyślnie wiadomość e-mail z powiadomieniem ma format HTML i zawiera logo ESET PROTECT w nagłówku.

Ustawienia dystrybucji poczty e-mail

Adres e-mail — tu należy wprowadzić adresy odbiorców wiadomości z powiadomieniami.

Kliknij add_new_hover powoduje dodanie nowego pola adresu.

Aby dodać wielu użytkowników jednocześnie, kliknij Więcej > Dodaj użytkowników (dodaj adres użytkownika z listy Użytkownicy komputerów) lub Więcej > Importuj CSV, lub Wklej ze schowka (Importuj niestandardową listę adresów z pliku CSV o strukturze wyznaczonej ogranicznikami).

Więcej > Wklej ze schowka — import niestandardowej listy adresów oddzielonych niestandardowymi ogranicznikami. Funkcja ta działa podobnie do importowania pliku CSV.

Dołącz łącze do wiadomości e-mail — zaznacz pole wyboru, aby dołączyć łącze do konsoli internetowej ze szczegółowymi informacjami o zdarzeniu z powiadomienia.

Wyślij testową wiadomość e-mail — kliknij przyciskWyślij, aby wysłać testową wiadomość e-mail na powyższy adres.

Wysyłanie elementu webhook

Za pomocą ESET PROTECT można wysyłać powiadomienia jako elementy webhook. Możesz otrzymywać powiadomienia z ESET PROTECT jako wiadomości w podstawowym kanale komunikacji.

Adres URL elementu Webhook — wpisz adres URL elementu webhook kanału komunikacyjnego


example

Zobacz przykład adresu URL elementu webhook dla Teams poniżej:

https://xxxxx.webhook.office.com

Po wpisaniu adresu URL elementu webhook dla Teams dane JSON nie są wyświetlane.

oDołącz łącze do treści elementu webhook — zaznacz pole wyboru, aby dołączyć łącze do konsoli internetowej ze szczegółowymi informacjami o zdarzeniu z powiadomienia. Ta funkcja jest niedostępna dla elementów webhook dla Teams

oPodczas wpisywania dostosowanego adresu URL elementu webhook (nie Teams lub Slack) możesz ustawić uwierzytelnianie

Dane JSON — wpisz prawidłowy plik JSON. Możesz użyć zmiennych — kliknij Dodaj zmienną i wybierz zmienną — Temat, Treść, Łącze

oPo wypełnieniu pól Temat i Treść w podglądzie wiadomości wartości zmiennych będą automatycznie używane w danych JSON

oAby utworzyć niestandardowy plik JSON dla kanału komunikacji innej firmy, zobacz ich oficjalną pomoc, na przykład Discord

Uwierzytelnianie — jest wyświetlane po wpisaniu dostosowanego łącza elementu webhook. Chroń swoje dane i zwiększ bezpieczeństwo dzięki uwierzytelnianiu elementów webhook. Wybierz:

oBrak uwierzytelniania — wybierz tę opcję, gdy odbiornik elementu webhook nie ma schematu uwierzytelniania. Zalecamy dodanie uwierzytelniania w celu ochrony danych i zwiększenia bezpieczeństwa.

oToken na okaziciela — wpisz token okaziciela w polu Token na okaziciela.

oUwierzytelnianie podstawowe — wpisz Nazwę użytkownika i Hasło w odpowiednie pola.

Wyślij testowy element webhook — kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać testowy element webhook do podanego łącza elementu webhook.

 

Podstawowe pola w obszarze dystrybucji

Podgląd wiadomości — podgląd wiadomości wyświetlanej w powiadomieniu, który zawiera skonfigurowane ustawienia w formie tekstowej. Można dostosować treść i temat wiadomości oraz użyć zmiennych, które zostaną skonwertowane na rzeczywiste wartości podczas generowania powiadomienia. Jest to opcjonalne, ale zaleca się tę opcję dla lepszego filtrowania.

oTemat — temat wiadomości z powiadomieniem. Kliknij ikonę edycji edit_default, aby edytować treść; dokładny temat może poprawić sortowanie i filtrowanie wiadomości

oTreść — kliknij ikonę edycji edit_default, aby edytować treść; po zakończeniu edycji treści możesz kliknąć ikonę resetowania icon_reset_default, aby zresetować domyślną treść wiadomości


note

W przypadku zdarzeń dotyczących zarządzanych komputerów lub grup, można dodać zmienne do tematu i treści, aby uwzględnić określone informacje w powiadomieniu. Kliknij pozycję Dodaj zmienną lub zacznij pisać $, aby wyświetlić listę zmiennych.

 

Ogólne

oUstawienia regionalne — język domyślnej wiadomości; treść wiadomości nie jest przetłumaczona

oStrefa czasowa — ustawienie strefy czasowej na potrzeby zmiennej Godzina wystąpienia ${timestamp}, której można użyć w dostosowanym komunikacie.


example

Jeśli zdarzenie wystąpiło o 3:00 czasu miejscowego, czas miejscowy jest w strefie UTC+2, a wybrana strefa czasowa to UTC+4, w powiadomieniu zostanie podana godzina 5:00.

Kliknięcie przycisku Zakończ spowoduje utworzenie nowego powiadomienie na podstawie edytowanego.