ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Cloud Mobile Device Management

ESET Cloud Mobile Device Management (Cloud MDM) dodatna je izvorna funkcija ESET PROTECT. ESET Cloud MDM omogućava upravljanje mobilnim uređajima sa sustavom Android i iOS i primjenu mobilne sigurnosti. Potreban vam je ESET Mobile Threat Defense za upravljanje mobilnim uređajima putem programa ESET PROTECT.

ESET-ov Cloud MDM pruža rješenje bez agenta pri kojem upravljački agent nije pokrenut izravno na mobilnom uređaju (kako bi se uštedjela baterija i performanse mobilnog uređaja). Umjesto toga, upravljački agent za mobilni uređaj virtualiziran je u ESET-ovu cloudu.

Svim certifikatima za sigurnost i povezivanje upravlja ESET, pa administrator ne mora brinuti o postupku obnove certifikata ili usklađenosti certifikata s najnovijim sigurnosnim standardima.

Provjerite je li verzija operacijskog sustava vašeg uređaja podržana za upravljanje Cloud MDM-om i ispunjava li mrežne zahtjeve.


important

Prijavljeni mobilni uređaji se moraju povezati s programom ESET PROTECT svakih 120 dana kako bi se spriječili problemi s vezom. Te podatke možete vidjeti na vezi iz poruke e-pošte o registraciji ili pomoću QR koda.

Nemojte unaprijed registrirati rezervni uređaj. Preporučujemo registraciju samo rezervnog uređaja koji će se upotrebljavati u roku od 120 dana.

Postupak upravljanja mobilnim uređajima sastoji se od sljedećih dijelova:

Prijava mobilnih uređaja – ovisno o vrsti mobilnih uređaja kojima planirate upravljati i načinu rada, morate dovršiti različite korake prije nego što počnete upravljati njima. Upravljanje mobilnim uređajima u cloudu podržava ove vrste prijave mobilnih uređaja:

oPrijava uređaja sa sustavom Android

oPrijava vlasnika uređaja sa sustavom Android

oPrijava na uslugu Microsoft Entra ID (Android ili iOS)

oSinkronizacija sa servisom Microsoft Intune (Android)

oSinkronizacija s platformom VMware Workspace ONE (Android)

oPrijava uređaja sa sustavom iOS

oSinkronizacija Apple Business Manager (ABM) (iOS)

Upravljanje mobilnim uređajima – nakon registracije mobilnih uređaja sa sustavom Android možete početi upravljati njima.