Nasazení agenta na linux

Ruční instalaci ESET Management Agenta na linuxu provedete prostřednictvím Terminálu. Ujistěte se, že máte splněny všechny předpoklady.

important

Důležité

Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESET PROTECT Cloud Serverem nepodporuje autentifikaci. Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESET PROTECT Cloud Serverem nebude funkční.

Pro nasazení agenta na linuxovou stanici postupujte podle níže uvedených kroků.

1.Z .gz archivu si rozbalte .sh soubor.

2.Instalační balíček ESET Management Agenta musí být spustitelný (to provedete pomocí příkazu chmod +x).

3.Spusťte .sh soubor.

4.Po vyzvání zadejte heslo lokálního administrátora případně spusťte balíček příkazem sudo ./ecaagentinstaller.sh.

5.Po nainstalování agenta se počítač zobrazí v ESET PROTECT Cloud Web Console.