ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Spravovaná mobilní zařízení

Po registraci mobilních zařízení se systémem Android je můžete začít spravovat.

Kromě standardních možností pro správy všech koncových zařízení máte k dispozici další funkce, které jsou dostupné výhradně pro spravovaná mobilní zařízení.

Správa mobilních zařízení prostřednictvím klientských úloh

Úlohy Anti-Theft (platí pro zařízení se systémem Android a iOS) – úlohy lze provádět pouze u spravovaných mobilních zařízeních. Zařízení můžete např.: Najít, Zamknout nebo Obnovit jeho tovární nastavení. Administrátor je může použít ke vzdálenému zjištění polohy mobilního zařízení, stejně tak v situacích, kdy je vyžadováno smazání obsahu.

Podívejte se na všechny klientské úlohy pro mobilní zařízení.


note

Podmínky spuštění klientské úlohy na mobilních zařízeních

Pro klientské úlohy na mobilních zařízeních můžete použít pouze tyto podmínky spuštění:

Ihned

Při připojení do dynamické skupiny

Klientské úlohy s jinými než výše uvedenými podmínkami spuštění skončí chybovou zprávou Nepodporovaný typ podmínky spuštění.

Správa zařízení se systémem Android prostřednictvím politik

Přiřaďte zařízení politiku ESET Endpoint Security for Android. V politice si upravte jednotlivá dostupná nastavení správy Androidu dle svých potřeb. Příklad:

Filtrování obsahu webu

Správa aktualizací operačního systému

Vzdálená instalace aplikací – prostřednictvím politiky můžete vynutit vzdálenou instalaci aplikace na zařízení tím, že ji přidáte do seznamu vyžadovaných aplikací.

1.K tomu si otevřete stávající nebo vytvořte novou politiku pro produkt ESET Endpoint Security for Android.

2.V konfigurační šabloně přejděte do sekce Správa aplikací a aktivujte pomocí přepínače možnost Zapnout správu aplikací.

3.Klikněte na Seznam aplikací a do seznamu přidejte aplikaci, kterou chcete po aplikaci politik instalovat vzdáleně na mobilním zařízení.


note

Při registraci zařízení s OS Android verze 9 a novější prostřednictvím Microsoft Intune nebo VMware Workspace ONE, ESET Endpoint Security pro Android verze 3.5 a novější budou ignorována následující nastavení politik:

Správa zařízení

Správa aplikací

Anti-Theft

Správa iOS zařízení prostřednictvím politik

Prostřednictvím Cloud MDM do ESET PROTECT můžete zaregistrovat svá iOS zařízení a následně je spravovat, a to jak v běžném režimu, tak ABM.

Zařízením můžete přiřadit ESET MDM for iOS / iPadOS politiku, prostřednictvím které dokážete vynutit firemní politiku a konfigurovat samotné zařízení. Příklad:

Konfigurace účtu Exchange ActiveSync

Vynucení omezení používání iOS