Správa CMDM

Po úspěšné registraci Android zařízení jej můžete začít spravovat.

Kromě standardních možností pro správy všech zařízení máte k dispozici další funkce, které jsou dostupné výhradně pro spravovaná mobilní zařízení.

Anti-Theft akce: Úlohy jako je Najít, Uzamknout nebo Obnovení do továrního nastavení jsou dostupná výhradně na spravovaných mobilních zařízeních. Administrátor je může použít ke vzdálenému zjištění polohy mobilního zařízení, stejně v situacích, kdy je vyžadováno smazání obsahu.

Vzdálená instalace aplikací: Prostřednictvím politiky pro ESET Endpoint pro Android (2+) můžete vynutit vzdálenou instalaci aplikace tím, že ji přidáte do seznamu vyžadovaných aplikací.

K tomu si otevřete stávající nebo vytvořte novou politiku pro produkt ESET Endpoint pro Android (2+). V konfigurační šabloně přejděte do sekce Správa aplikací a aktivujte pomocí přepínače možnost Zapnout správu aplikací. Klikněte na Seznam aplikací a do seznamu přidejte aplikaci, kterou chcete vzdáleně na zařízení nainstalovat. Aplikace uvedené na seznamu se nainstalují po aplikování politiky.