ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Vytvorenie vlastného MSP používateľa

Môžete vytvoriť natívnych používateľov Web Console a spravovať tak zákazníkov, napríklad pre MSP alebo pre distribútora.

1.Na to však musíte mať v EMA 2 vytvorenú MSP spoločnosť.

2.Uistite sa, že MSP spoločnosť je synchronizovaná v MSP strome.

3.Vytvorte natívneho používateľa. Kritické nastavenia pre vlastného MSP používateľa:

a.Domáca skupina používateľa musí zodpovedať príslušnej statickej MSP skupine.

b.Vytvorte a priraďte nasledujúce sady povolení k používateľovi:

i.Povolenia na Zápis pre domácu skupinu.

ii.Povolenia na Používanie alebo Zápis pre skupiny Zdieľané objekty.

 


note

Horná skupina Zdieľané objekty obsahuje MSP CA. Prístup k MSP CA je nevyhnutný pre používateľa na vytvorenie inštalátora.

Prístupová schéma pre vlastného MSP používateľa:

Prístupová schéma pre vlastného MSP používateľa:

Vlastný MSP používateľ vytvorený pomocou tohto postupu je oprávnený spravovať zákaznícke zariadenia a vytvárať inštalátory, nemôže však spravovať ESET PROTECT Server alebo importovať licencie.