ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

ESET PROTECT pre poskytovateľov spravovaných služieb

Kto je MSP

MSP je skratka pre „Managed Service Provider“ (poskytovateľ spravovaných služieb). MSP zvyčajne poskytujú svojim zákazníkom IT služby, napríklad správu bezpečnostných produktov (napr. ESET Endpoint Antivirus). MSP používatelia majú iné požiadavky a spôsoby používania ESET PROTECT ako napríklad Enterprise alebo SMB používatelia. Bližšie informácie nájdete v časti scenáre nasadenia pre MSP. Viac informácií o ESET MSP programe vám poskytne váš ESET partner, prípadne môžete navštíviť stránku ESET MSP programu.

Štruktúra entít v MSP

ESET PROTECT zosynchronizuje štruktúru z ESET MSP Administrator so stromom statických skupín v sekcii Počítače vo webovej konzole.

msp_structure

Distribútor – distribútor je ESET partner, MSP alebo MSP Manažér.

MSP Manažér – spravuje viaceré MSP spoločnosti. MSP Manažér môže mať aj priamych zákazníkov.

MSP – cieľová skupina pre túto príručku. MSP poskytuje svojim zákazníkom služby. MSP napríklad vzdialene spravuje počítače zákazníkov, inštaluje a spravuje bezpečnostné produkty spoločnosti ESET.

Spravovaný MSP – podobná rola ako MSP, je však spravovaný MSP Manažérom.

Zákazník – koncový používateľ licencie pre produkt ESET. Zákazník by nemal konfigurovať ani iným spôsobom zasahovať do produktov ESET.

Špecifiká MSP prostredia

Infraštruktúra MSP obchodného modelu je iná ako v prípade Enterprise alebo SMB. V MSP prostredí sa zákazníci zvyčajne nachádzajú mimo siete MSP spoločnosti. ESET PROTECT Server môže byť takisto často prevádzkovaný mimo MSP spoločnosti. ESET Management Agenty musia mať priame pripojenie na ESET PROTECT Server cez verejné internetové pripojenie. Odporúčané nastavenia ESMC Servera pre MSP sú:

Hosťovaný vo verejnom cloude.

Hosťovaný v súkromnom MSP cloude. (Pre sprístupnenie ESET PROTECT z internetu je potrebné otvoriť určité porty.)

Hosťovaný v súkromnej MSP sieti. (Ak server nie je viditeľný priamo, na preposielanie komunikácie z internetu sa vyžaduje HTTP Proxy.)

 

Základné nastavenia

Centralizovaný prístup – zákazníci pristupujú k ESET PROTECT Serveru cez internet. ESET PROTECT Web Console môže byť dostupná iba zo siete MSP spoločnosti.

 

msp_infra1

 

Distribuovaný prístup – zákazníci pristupujú k ESET PROTECT Serveru cez internet. ESET PROTECT Web Console je pre MSP dostupná cez internet. V prípade, že Web Console sprístupníte cez internet, uistite sa, že máte povolené dvojúrovňové overovanie.

 

msp_infra2

Migrácia z ESMC 7.2

Používatelia s importovaným účtom EMA 2, ktorí vykonávajú aktualizáciu na vyššiu verziu z ESMC 7.2 – MSP strom a štruktúra skupín ostanú nezmenené.