MSP používatelia

Ak nakonfigurujete vašu spoločnosť cez Nastavenie MSP zákazníka, môžete vytvoriť špeciálny typ natívneho používateľa (MSP používateľ). Používateľa si môžete prezrieť a upraviť v sekcii Viac > Prístupové práva > menu Používatelia.

Môžete tiež vytvoriť vlastného MSP používateľa, napríklad pre MSP alebo distribútora.

Potrebné povolenia

Pre vytvorenie nového používateľa počas nastavenia MSP zákazníka potrebujete prístupové práva k spoločnosti, ktorú konfigurujete, a ku skupinám Zdieľané objekty.

arrow_down_businessPodrobná schéma povolení

Mať prístupové práva znamená, že aktuálny používateľ (ktorý práve vykonáva akcie) má priradené sady povolení umožňujúce prístup k vyššie spomenutým skupinám na potrebnej úrovni. Ak nemáte požadované prístupové práva, sprievodca nastavením MSP zákazníka skončí chybou.

Oprávnenia MSP používateľa

Môže sa prihlásiť do ESET PROTECT Web Console a spravovať zariadenia a iné objekty, ku ktorým má prístupové práva.

Môže vytvoriť ďalšieho natívneho používateľa s rovnakými alebo nižšími oprávneniami.

Nemôže vytvárať používateľov počítačov.  V prípade potreby vytvorenia používateľa počítača musí túto operáciu vykonať správca.


important

Synchronizácia s AD nie je k dispozícii pre používateľov vytvorených v priebehu nastavenia MSP spoločnosti.

 

ESET PROTECT ponúka pre každého nového MSP používateľa nasledujúce nastavenia:

Popis – natívny používateľ vytvorený pomocou sprievodcu konfiguráciou MSP zákazníka.

Značky – používateľ je označený názvom spoločnosti.

Domáca skupina – statická skupina spoločnosti.

Automatické odhlásenie – 15 minút.

Účet je zapnutý a zmena hesla sa nevyžaduje.

Sady povolení – každý MSP používateľ má 2 sady povolení. Jednu pre svoju domácu skupinu a jednu pre skupinu Zdieľané objekty.

 

msp_user