ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

MSP používatelia

Ak nakonfigurujete vašu spoločnosť cez Nastavenie MSP zákazníka, môžete vytvoriť špeciálny typ natívneho používateľa (MSP používateľ). Používateľa si môžete prezrieť a upraviť v sekcii Viac > Prístupové práva > menu Používatelia.

Môžete tiež vytvoriť vlastného MSP používateľa, napríklad pre MSP alebo distribútora.

Potrebné povolenia

Pre vytvorenie nového používateľa počas nastavenia MSP zákazníka potrebujete prístupové práva k spoločnosti, ktorú konfigurujete, a ku skupinám Zdieľané objekty.

arrow_down_businessPodrobná schéma povolení

Mať prístupové práva znamená, že aktuálny používateľ (ktorý práve vykonáva akcie) má priradené sady povolení umožňujúce prístup k vyššie spomenutým skupinám na potrebnej úrovni. Ak nemáte požadované prístupové práva, sprievodca nastavením MSP zákazníka skončí chybou.

Oprávnenia MSP používateľa

Môže sa prihlásiť do ESET PROTECT Web Console a spravovať zariadenia a iné objekty, ku ktorým má prístupové práva.

Môže vytvoriť ďalšieho natívneho používateľa s rovnakými alebo nižšími oprávneniami.

Nemôže vytvárať používateľov počítačov.  V prípade potreby vytvorenia používateľa počítača musí túto operáciu vykonať správca.


important

Synchronizácia s AD nie je k dispozícii pre používateľov vytvorených v priebehu nastavenia MSP spoločnosti.

 

ESET PROTECT ponúka pre každého nového MSP používateľa nasledujúce nastavenia:

Popis – natívny používateľ vytvorený pomocou sprievodcu konfiguráciou MSP zákazníka.

Značky – používateľ je označený názvom spoločnosti.

Domáca skupina – statická skupina spoločnosti.

Automatické odhlásenie – 15 minút.

Účet je zapnutý a zmena hesla sa nevyžaduje.

Sady povolení – každý MSP používateľ má 2 sady povolení. Jednu pre svoju domácu skupinu a jednu pre skupinu Zdieľané objekty.

 

msp_user