ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Funkcie v ESET PROTECT pre MSP používateľov

ESET PROTECT ponúka viacero funkcií zameraných na MSP používateľov. Všetky funkcie súvisiace s MSP sa aktivujú po importe účtu EMA 2 do ESET PROTECT.

Sprievodca nastavením zákazníka

Kľúčovou MSP funkciou v ESET PROTECT je Nastavenie MSP zákazníka. Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť používateľov a prispôsobený inštalátor ESET Management Agenta pre vášho zákazníka.

MSP strom

Po importovaní EMA 2 účtu sa ESET PROTECT synchronizuje s ESET MSP portálom (EMA 2) a vytvorí MSP strom. MSP strom je štruktúra v sekcii Počítače, ktorá predstavuje štruktúru spoločností vo vašom EMA 2 účte. Položky v MSP strome používajú iné ikony ako štandardné ESET PROTECT zariadenia a skupiny. Vo Web Console nie je možné meniť štruktúru MSP stromu. Zákazníkov môžete začať upravovať a odoberať zo stromu až po odstránení účtu EMA 2 zo Správy licencií. Pozastavenie spoločnosti v EMA 2 neodstráni spoločnosť z MSP stromu v ESET PROTECT.

msp_tree

Skupina zdieľané objekty

Po synchronizácii MSP účtu ESET PROTECT vytvorí MSP strom. Pre každého MSP používateľa a MSP Manažéra je k dispozícii jedna prístupová skupina Zdieľané objekty. Do statickej skupiny Zdieľané objekty nie je možné presúvať počítače. Zdieľané objekty nie sú viditeľné medzi Skupinami v sekcii Počítače. Prostredníctvom skupiny Zdieľané objekty si v rámci MSP môžete zdieľať objekty, ako sú napr. politiky a úlohy.

Každý MSP používateľ vytvorený prostredníctvom sprievodcu nastavením spoločnosti má oprávnenia na čítanie a používanie všetkých objektov v skupine Zdieľané objekty, ktorá sa nachádza nad ním. Pre zobrazenie zoznamu prístupových skupín si môžete prezrieť sady povolení priradené k používateľovi. Používatelia majú vždy prístup k nadradenej skupine Zdieľané objekty, nie k skupinám paralelných MSP Manažérov.

msp_shared_schema

Certifikáty ESET PROTECT a MSP

Pri importe EMA 2 účtu do ESET PROTECT váš ESET PROTECT Server vytvorí novú MSP certifikačnú autoritu (CA). MSP CA sa nachádza v statickej skupine Zdieľané objekty pod koreňovou MSP skupinou. Existuje iba jedna MSP CA, a to aj v prípade, že importujete viacero účtov. Ak odstránite MSP CA, ESET PROTECT vytvorí novú MSP CA po najbližšej synchronizácii s licenčnými servermi. Synchronizácia sa vykoná automaticky raz za deň.

ESET PROTECT vytvorí nový partnerský certifikát agenta po nastavení spoločnosti prostredníctvom sprievodcu nastavením zákazníka. MSP CA tieto partnerské certifikáty podpíše. Každý certifikát je označený názvom spoločnosti. Vytvorenie samostatného certifikátu pre každú spoločnosť zvyšuje celkovú bezpečnosť.


important

Ak chcete použiť pokročilé zabezpečenie, dôrazne vám odporúčame nastaviť ho pred importom MSP účtu.

Ak odstránite certifikačnú autoritu, všetky počítače, ktoré používajú certifikáty podpísané danou certifikačnou autoritou, sa už nebudú môcť pripojiť na ESET PROTECT Server. V takomto prípade je potrebné vykonať opätovné manuálne nasadenie ESET Management Agenta.

MSP v Prehľade stavu

Po importe EMA 2 účtu sa v sekcii Prehľad stavu zobrazí nová MSP dlaždica. Na MSP dlaždici sú zobrazené základné informácie o vašom účte.