ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Režim synchronizácie – sieť MS Windows


important

Režim synchronizácie siete Windows nemusí fungovať z dôvodu nesplnených požiadaviek (SMBv1), ktoré sú na správne fungovanie nevyhnutné. Tento synchronizačný režim plánuje spoločnosť ESET do budúcna odstrániť.

Ak chcete vytvoriť novú serverovú úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultServerová úloha alebo vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultServerová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:

Spustiť úlohu okamžite po dokončení – označte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.

Konfigurovať spúšťač – označte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.

Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.

Nastavenia

Spoločné nastavenia

Kliknite na možnosť Vybrať vedľa položky Názov statickej skupiny – štandardne bude pre synchronizované počítače použitá domáca skupina vykonávajúceho používateľa. Môžete tiež zvoliť možnosť Nová statická skupina a vytvoriť novú skupinu.

Objekty k synchronizácii – sú to buď Počítače a skupiny, alebo Iba počítače.

Akcia pri výskyte kolízie počas vytvárania počítačov – ak synchronizácia pridáva počítače, ktoré sú už členmi danej statickej skupiny, môžete vybrať metódu riešenia konfliktu:

oVynechať (nové počítače nebudú pridané).

oPresunúť (nové počítače budú presunuté do podskupiny)

oDuplikovať (nové počítače budú pridané so zmeneným názvom)

Akcia pri odstránení počítača – ak počítač už neexistuje, môžete ho buď Zmazať, alebo Vynechať.

Akcia pri odstránení skupiny – ak skupina už neexistuje, môžete ju Zmazať alebo Vynechať.

Režim synchronizáciesieť MS Windows

 

V sekcii Nastavenia synchronizácie siete Microsoft Windows uveďte nasledujúce informácie:

Pracovná skupina – zadajte doménu alebo pracovnú skupinu, ktorá obsahuje počítače, ktoré budú synchronizované. Ak nezadáte žiadnu pracovnú skupinu, budú synchronizované všetky viditeľné počítače.

Prihlásenie – zadajte prihlasovacie údaje pre synchronizáciu počítačov vo vašej sieti Windows.

Heslo – zadajte heslo potrebné pre prihlásenie sa do vašej siete Windows.


note

ESET PROTECT Server beží ako Sieťová služba s príslušnými oprávneniami, ktoré však nemusia byť dostatočné na to, aby server mohol čítať všetky okolité počítače. Ak neboli poskytnuté žiadne prihlasovacie údaje, server číta všetky okolité počítače zo sieťových priečinkov dostupných na systéme Windows, ktoré sú automaticky naplnené operačným systémom. Ak boli poskytnuté prihlasovacie údaje, server ich použije na priamu synchronizáciu.


important

Režim synchronizácie siete Windows nemusí fungovať z dôvodu nesplnených požiadaviek (SMBv1), ktoré sú na správne fungovanie nevyhnutné. Tento synchronizačný režim plánuje spoločnosť ESET do budúcna odstrániť.

Spúšťač

Sekcia Spúšťač obsahuje informácie o spúšťačoch, ktoré spúšťajú vykonanie danej úlohy. Každá serverová úloha môže mať nastavený len jeden spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu serverovú úlohu. Pokiaľ v sekcii Základné nie je označená možnosť Konfigurovať spúšťač, zobrazenie sekcie Spúšťač nebude povolené. Úlohu je možné vytvoriť aj bez spúšťača. Takúto úlohu je následne možné spustiť manuálne, prípadne je možné spúšťač pre túto úlohu nastaviť neskôr.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie

V sekcii Obmedzovanie môžete pre vytvorený spúšťač nastaviť pokročilé pravidlá pre potlačenie aktivácie spúšťača. Nastavenie obmedzovania je voliteľné.

Súhrn

Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť.

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.