ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Karanténa

V tejto sekcii sa zobrazujú všetky súbory, ktoré boli presunuté do karantény na klientskych zariadeniach. Vo väčšine prípadov ide o súbory, pre ktoré neexistuje liečenie, ktorých zmazanie nie je odporúčané alebo nie je bezpečné, prípadne pri ktorých došlo k nesprávnej detekcii antivírusovej ochrany produktu ESET.


note

Nie všetky detekcie nájdené na klientskych zariadeniach sú presunuté do karantény. Medzi detekcie, ktoré nie sú presunuté do karantény, patria:

Detekcie, ktoré nie je možné odstrániť.

Detekcie, ktoré sú vyhodnotené ako podozrivé na základe ich správania, ale nie sú identifikované ako malvér, napríklad potenciálne nechcené aplikácie.

admin-quarantine

Súbor presunutý do karantény môžete Vymazať alebo ho Obnoviť do pôvodného umiestnenia. Akciu Obnoviť a vylúčiť môžete použiť na to, aby ste daný súbor vylúčili z kontroly, a zabránili tak jeho opätovnému umiestneniu do karantény.

Na filtrovanie zoznamu súborov umiestnených v karanténe môžete použiť rôzne filtre.

Do sekcie Karanténa môžete prejsť dvoma spôsobmi:

1. Viac > Karanténa.

2. Podrobnosti o počítači > Detekcie a karanténa > karta Karanténa.

 

Keď kliknete na niektorú z položiek zobrazených v sekcii Karanténa, otvorí sa ponuka s názvom Správa karantény.

details_default Zobraziť podrobnosti – zobrazí sa zdroj detekcie (zariadenie), názov a typ detekcie, názov objektu s úplnou cestou k súboru, hash, veľkosť atď.

icon_computer Počítače – otvorí sa sekcia Počítače s vyfiltrovaným zoznamom zariadení, ktoré sa týkajú daného súboru v karanténe.

delete_default Vymazať – súbor bude odstránený z karantény a taktiež zo zariadenia.

restart_default Obnoviť – súbor bude obnovený späť do jeho pôvodného umiestnenia.

restart_default Obnoviť a vylúčiť – súbor bude obnovený späť do jeho pôvodného umiestnenia a bude vylúčený z kontroly.

upload_default Nahrať – otvorí sa klientska úloha Nahrať súbor v karanténe. Táto akcia je dostupná po kliknutí na možnosť Zobraziť podrobnosti.


important

Funkciu Nahrať odporúčame používať len skúseným používateľom. Ak chcete súbor presunutý do karantény podrobnejšie preskúmať, môžete ho Nahrať do zdieľaného adresára.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a uložené predvoľby filtrov. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.