ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Používatelia počítača

Sekcia Používatelia počítača vám umožňuje spravovať používateľov a skupiny používateľov. Umožňuje vám spárovať používateľa so zariadením, čím dôjde k synchronizácii určitých nastavení, ktoré sú špecifické pre daného používateľa. Odporúčame najprv synchronizovať používateľov s Active Directory. Po vytvorení nového počítača ho môžete spárovať s konkrétnym používateľom. Môžete následne vyhľadať daného používateľa a prezerať si podrobnosti (vrátane aktivity) o počítači, ktorý bol k používateľovi priradený.

Môžete tiež spravovať používateľov a skupiny používateľov na účely správy mobilných zariadení iOS prostredníctvom politík priradených k zariadeniam iOS. Môžete upravovať používateľov alebo pridávať vlastné atribúty.


important

Používatelia počítača sú odlišní od používateľov ESET PROTECT Web Console. Na správu používateľov ESET PROTECT Web Console a súborov povolení prejdite do sekcie Viac > Používatelia.

Zvýraznení používatelia nemajú priradené žiadne zariadenie. Kliknite na používateľa, vyberte možnosť edit_default Upraviť a kliknutím na Priradené počítače si zobrazte podrobnosti o danom používateľovi. Kliknite na Pridať počítače pre priradenie zariadení k používateľovi.

admin_user_management_unassign

Môžete tiež pridať alebo odstrániť Priradených používateľov zo sekcie Podrobnosti o počítači. Keď sa nachádzate v časti Počítače, vyberte zariadenie a kliknite na details_defaultZobraziť podrobnosti. Používateľ môže byť priradený k viac ako jednému zariadeniu. Možnosť mn_icn_user_normal Priradiť používateľa vám umožňuje priradiť používateľa priamo k zvolenému zariadeniu. Ak je k používateľovi priradené zariadenie, môžete kliknúť na názov zariadenia a zobraziť jeho podrobnosti.

Používateľov a skupiny používateľov môžete premiestňovať myšou (Drag & Drop). Označte používateľa alebo skupinu, podržte stlačené tlačidlo myši a presuňte položku do inej skupiny.

Akcie dostupné v rámci správy používateľov

Označte konkrétneho používateľa pre otvorenie roletového menu, odkiaľ môžete vykonávať akcie. Viac informácií o jednotlivých akciách nájdete v Legende ikon.

details_default Zobraziť podrobnosti – nájdete tu informácie, ako napr. E-mailová adresa, Pobočka alebo lokalita a Priradené počítače. K používateľovi môže byť priradené viac ako jedno zariadenie. Môžete zmeniť Meno používateľa, Popis alebo Nadradenú skupinu. Pri vytváraní politík iOS MDM môžete používať vlastné atribúty.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a uložené predvoľby filtrov. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.