Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Czynności dotyczące użytkowników i szczegóły użytkowników

Aby zarządzać użytkownikiem, kliknij odpowiedniego użytkownika i wybierz jedną z dostępnych czynności:

Czynności

details_default Pokaż szczegóły — wyświetlenie szczegółów użytkownika.

audit_log Dziennik inspekcji — wyświetlanie dziennika inspekcji dla wszystkich użytkowników.

selected_user Dziennik inspekcji dla wybranego użytkownika — służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego użytkownika.

icon_tags TagiEdytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

change_default Przypisz zestawy uprawnieńprzypisanie zestawu uprawnień do użytkownika.

edit_default Edycjaedycja ustawień użytkownika.

delete_default Usuń — usunięcie użytkownika.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

apply_default Włącz — włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego dla użytkownika.

remove_default Wyłącz — wyłączenie istniejącego uwierzytelniania dwuskładnikowego dla użytkownika.

restart_default Reset — zresetowanie ustawień uwierzytelniania dwuskładnikowego dla użytkownika.

unlock_default Odblokuj — jeśli użytkownik został zablokowany, można go odblokować za pomocą tego ustawienia.

icon_undo_default Zapomnij zapamiętane urządzenia — wymagaj uwierzytelniania dwuskładnikowego na zapamiętanych urządzeniach.

 

Uprawnienia dostępu

move_default Grupa dostępu > move_default PrzenieśPrzenieś obiekt do innej grupy statycznej, gdzie jest on dostępny dla użytkowników z wystarczającymi prawami do grupy docelowej. Zmiana grupy dostępu jest przydatna przy rozwiązywaniu problemów z dostępem innych użytkowników. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika.

 

user_actions

Szczegóły użytkownika

W szczegółach użytkownika znajdują się dwie sekcje:

Przegląd — podstawowe informacje o użytkowniku. Możesz zarządzać użytkownikiem za pomocą przycisków Działania i Uwierzytelnianie dwuskładnikowe u dołu.

Zestawy uprawnień — lista zestawów uprawnień przypisanych do użytkownika. Kliknięcie zestawu uprawnień umożliwia zarządzanie nim.