Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Grupa dynamiczna — nie jest zainstalowana określona wersja oprogramowania

Ta grupa dynamiczna może służyć do wykrycia braku oprogramowania zabezpieczającego firmy ESET na komputerze. Ustawienia z tego przykładu obejmują komputery bez oprogramowania lub komputery z inną wersją oprogramowania niż określona.

Grupa ta jest przydatna, ponieważ umożliwia wykonywanie zadania instalacji oprogramowania na komputerach w celu instalacji lub aktualizacji. Można w tym celu stosować różne operatory, takie jak „zawiera” lub „ma prefiks”.

Kliknij pozycję Nowy szablon w obszarze Więcej > Szablony grup dynamicznych.

Podstawowe

W polu Nazwa i Opis wprowadź nazwę i opis nowego szablonu grupy dynamicznej.

Wybierz opcję Użyj reguł czasu, aby włączyć Reguły czasu, i ustaw określony czas, w którym dynamiczne dopasowywanie grup będzie włączone.

Wyrażenie

1.Z menu Operacja wybierz operator logiczny: NAND (co najmniej jeden warunek musi być fałszywy).

2.Kliknij pozycję + Dodaj regułę i wybierz warunek:

Zainstalowane oprogramowanie > Nazwa aplikacji > = (równy) > ESET Endpoint Security

Zainstalowane oprogramowanie > Wersja aplikacji > = (równy) > 6.2.2033.0

Reguły dotyczące czasu

Ustaw przedział czasowy dla nowego szablonu grupy dynamicznej. Kliknij przycisk Dodaj. Kliknij pole czasu i wybierz z menu rozwijanego opcję Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia. Wybierz częstotliwość (Codziennie, Dzień roboczy, Weekend) lub dzień tygodnia i godzinę. Wybrany czas musi być dłuższy niż 1 minuta i krótszy niż 24 godziny. Po ustawieniu Czasu rozpoczęcia i Czasu zakończenia w kolumnie Czas trwania jest wyświetlany czas trwania ustawionego czasu. Możesz dodać więcej przedziałów czasowych.

Podsumowanie

Aby utworzyć szablon, sprawdź skonfigurowane ustawienia i kliknij przycisk Zakończ. Nowy szablon zostanie dodany do listy wszystkich szablonów i będzie można go później użyć do utworzenia nowej grupy dynamicznej.