Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Wyświetlanie komunikatów

Zadanie Wyświetlanie komunikatów umożliwia wysyłanie komunikatów na dowolne urządzenie zarządzane (komputer kliencki, tablet, telefon komórkowy itp.). Komunikat zostanie wyświetlony na ekranie w celu przekazania użytkownikowi informacji.

System Windows — wiadomość jest wyświetlana jako powiadomienie.


important

W systemie Windows zadanie klienta Wyświetlanie komunikatów wykorzystuje polecenie msg.exe, które występuje tylko w wersjach Windows Professional/Enterprise. W efekcie nie można użyć tego zadania, aby wyświetlić komunikat na komputerze klienckim z systemem Windows Home.

macOS i Linux — komunikat jest wyświetlany tylko w terminalu.


note

Aby zobaczyć komunikat w systemie macOS lub Linux, najpierw trzeba otworzyć terminal.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Można tu wprowadzić tytuł i wpisać komunikat.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się małe okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.