ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Naplánování generování přehledu

Naplánovat pravidelné generování přehledu můžete několika způsoby:

V hlavním okně přejděte na záložku Úlohy, klikněte na tlačítko Nová > add_new_default Serverová úloha a vytvořte úlohu na Generování přehledu.

V hlavním menu přejděte na záložku Přehledy, u šablony přehledu, který chcete generovat, klikněte na ikonu ozubeného kolečka a z kontextového menu vyberte možnost Naplánovat. Pokud vám žádný přehled z těch předdefinovaných nevyhovuje, vytvořte si novou šablonu.

Na Nástěnce klikněte na ozubené kolečko u konkrétního přehledu a z kontextového menu vyberte možnost Naplánovat.

V hlavním menu přejděte na záložku Přehledy > Naplánované přehledy a klikněte na tlačítko Naplánovat přehled.


note

Při plánování generování přehledu máte k dispozici několik možností:

V jednom plánu můžete vybrat více šablon přehledů.

MSP uživatelé mohou přehledy filtrovat podle zvoleného zákazníka.

Nastavit doručení přehledu e-mailem a/nebo uložení do souboru.

Volitelně můžete definovat podmínku spuštění a parametry pro zabránění její nadměrné aktivace.

Pro vytvoření naplánované úlohy klikněte na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a následně se spustí v intervalu definovaném podmínkou spuštění (jednou nebo pravidelně) na základě nastaveného throttlingu (volitelně).

Naplánované přehledy

Informace o naplánovaném generování přehledů naleznete v sekci Přehledy > Naplánované přehledy. V této části a v kontextovém menu jednotlivých úloh jsou dostupné tyto akce:

Naplánovat

Kliknutím vytvoříte plán pro vygenerování existující šablony přehledu.

details_default Zobrazit detaily

Kliknutím si zobrazíte detaily naplánované úlohy.

audit_log Audit log

kliknutím si zobrazíte Audit log pro vybranou položku.

icon_tags Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

play_default Spustit nyní

Kliknutím spustíte naplánovanou úlohu.

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte parametry naplánované úlohy. Do plánu můžete přidat další šablony, odebrat je z něj, upravit nastavení plánovače, podmínky spuštění a možnosti doručení přehledů.

duplicate_default Duplikovat…

Kliknutím vytvoříte ve své domovské skupině kopii naplánované úlohy.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte úlohu z plánovače. Touto akcí nedojde k ovlivnění šablony přehledu.

move_default Přístup skupiny > move_default Přesunout

Přesuňte objekt do jiné statické skupiny, kde je k dispozici uživatelům s dostatečnými právy k cílové skupině. To je užitečné, pokud chcete šablonu poskytnout jinému uživateli. Přístup skupiny nastavuje Statickou skupinu objektu a přístup k objektu na základě uživatelských přístupových práv.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.