ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Legenda ikon

V této kapitole uvádíme seznam všech ikon a piktogramů, se kterými se můžete setkat v ESET PROTECT Web Console. Některé ikonky představují akci, jiné typ objektu nebo jeho aktuální stav. Většina ikon může nabývat tří barev/stavů, díky čemuž snadno rozeznáte jejich funkci.

details_default Výchozí ikona – akce je dostupná

details_hover Modrá ikona – takto barevně se ikona zvýraznění, když na ní najedete myší (možnost je aktivní)

details_disabled Šedá ikona – akce není dostupná

Ikona

Popis

details_default details_hover details_disabled

Detaily spravovaného zařízení.

add_new_default add_new_hover add_new_disabled

Přidat zařízení – kliknutím přidáte nové zařízení.

Nová úloha – kliknutím vytvoříte novou úlohu.

Nové oznámení – kliknutím vytvoříte nové oznámení.

Nová statická/dynamická skupina – kliknutím vytvoříte novou skupinu.

edit_default edit_hover edit_disabled

Změnit – kliknutím upravíte konkrétní objekt.

duplicate_default duplicate_hover duplicate_disabled

Duplikovat – ze stávající politiky můžete vytvořit novou politiku, pro niž je vyžadován nový název.

move_default move_hover move_disabled

Přesunout – kliknutím přesunete počítač, skupinu, atp.
Přístup skupinyPřesuňte objekt do jiné statické skupiny, kde je k dispozici uživatelům s dostatečnými právy k cílové skupině. To je užitečné, pokud chcete šablonu poskytnout jinému uživateli. Přístup skupiny nastavuje Statickou skupinu objektu a přístup k objektu na základě uživatelských přístupových práv.

delete_default delete_hover delete_disabled

Odstranit – kliknutím odstraníte vybraný objekt.

rename_default rename_hover rename_disabled

Přejmenovat více položek – pokud vyberte více položek, pomocí této možnosti je můžete hromadně přejmenovat – jednotlivě nebo využitím funkce najít a nahradit s podporou regulárních výrazů.

scan_default scan_hover scan_disabled

Kontrola počítače – kliknutím spustíte na vybraném cíli volitelnou kontrolu počítače.

update_default update_hover update_disabled

Aktualizovat moduly – kliknutím spustíte na vybraném cíli aktualizaci modulů bezpečnostního produktu ESET.

Aktualizovat > Aktualizovat produkty ESET – kliknutím inicializujete na vybraném cíli aktualizaci produktů ESET na novou verzi.

Aktualizovat > Aktualizovat operační systém – kliknutím spustíte na vybraném cíli klientskou úlohu pro aktualizaci operačního systému.

audit_log audit_log_hover audit_log_disabled

Audit logkliknutím si zobrazíte Audit log pro vybranou položku.

mobile_default mobile_hover mobile_disabled

Mobil – obsahuje úlohy související s mobilními zařízení.

enroll_default enroll_hoverenroll_disabled

PřeregistrovatPřeregistrovat mobilní zařízení.

unlock_default unlock_hover unlock_disabled

Odemknout – kliknutím odemknete zařízení.

lock_default lock_hover lock_disabled

Uzamknout – kliknutím uzamknete zařízení.

locate_default locate_hover locate_disabled

Najít – kliknutím si vyžádáte informaci o pozici zařízení.

siren_default siren_hover siren_disabled

Siréna / Zvuk ztraceného zařízení – spustí hlasitou sirénu, i přesto, pokud má zařízení ztlumenou hlasitost.

remove_default remove_hover remove_disabled

Obnovení do továrního nastavení – kliknutím vytvoříte úlohu pro kompletní smazání obsahu zařízení.

restart_default restart_hover restart_disabled

Napájení – v této části máte k dispozici možnosti pro Vypnutí nebo Restartování zařízení. V případě potřeby můžete upravit chování restartování/vypnutí spravovaného počítače. Na počítači musí být nainstalován ESET Management Agent ve verzi 9.1 a novější společně s bezpečnostním produktem ESET, který toto nastavení podporuje.
Obnovit – kliknutím obnovíte soubor z karantény do původního umístění.

disable_default disable_hover disable_disabled

Vypnout – pro vypnutí zařízení klikněte na restart_default Napájení > disable_default Vypnout. V případě potřeby můžete upravit chování restartování/vypnutí spravovaného počítače. Na počítači musí být nainstalován ESET Management Agent ve verzi 9.1 a novější společně s bezpečnostním produktem ESET, který toto nastavení podporuje.

Deaktivovat produkty

icon_logout_normal

Odhlásit – pro odhlášení všech uživatelů z daného počítače klikněte na restart_default Napájení > icon_logout_normal Odhlásit.

play_default play_hover play_disabled

Spustit úlohu – kliknutím můžete na daném zařízení spustit již existující úlohu a definovat podmínku spuštění. Úloha bude zařazena do fronty dle vámi definovaného nastavení. Spuštění úlohy bude naplánováno na nejbližší možnou dobu.

clock_default clock_hover clock_disabled

Poslední úlohy – po najetí na tuto položku se zobrazí několik úloh, které jste naposledy použili. Kliknutím na úlohu ji okamžitě spustíte nad konkrétním cílem.

mn_icn_user_normal mn_icn_user_hover mn_icn_user_disabled

Přiřadit uživatele... – kliknutím přiřadíte uživatele konkrétnímu zařízení. Seznam dostupných uživatelů můžete spravovat v sekci Uživatelé zařízení.

manage_default manage_hover manage_disabled

Správa politik politiky můžete přiřadit přímo z kontextového menu vybraného objektu. Kliknutím si zobrazíte dialogové okno pro přiřazení politiky vybraným klientům/skupinám.

wakeup_default wakeup_hover wakeup_disabled

Probudit – kliknutím se ESET PROTECT Server pokusí navázat komunikaci s ESET Management Agentem prostřednictvím EPNS a vynutit okamžitou replikaci dat. To je užitečné, pokud nechcete čekat na pravidelný interval, kdy se ESET Management Agent připojuje k ESET PROTECT Server. To je užitečné v případě, kdy nechcete čekat na standardní interval replikace a chcete ihned spustit klientskou úlohu nebo aplikovat politiku.

deploy_default deploy_hover deploy_disabled

Nasadit Agenta – po kliknutí se zobrazí průvodce pro vytvoření instalačního balíčku ESET Management Agenta, který se následně nasadí na vybrané zařízení.

disconnect_normal disconnect_hover disconnect_disabled

Izolovat od sítě

mn_icn_connect_normal mn_icn_connect_hover mn_icn_connect_disabled

Ukončit izolaci od sítě

Připojit ke vzdálené ploše – vytvořte a stáhněte si .rdp soubor, který vám umožní připojit se k cílovému zařízení prostřednictvím RDP (Remote Desktop Protocol).

icon_mute

unmute_default unmute_hover unmute_disabled

Potlačit – kliknutím můžete potlačit počítač (Agent nebude do ESET PROTECT On-Prem reportovat data). Po kliknutí se u počítače ve sloupci Potlačeno zobrazí ikona icon_mute.
Pro opětovné reportování dat z Agenta do ESET PROTECT On-Prem klikněte na možnost Zrušit potlačení.

remove_default remove_hover remove_disabled

Zrušit – pomocí této možnosti deaktivuje nebo odstraníte nastavení/výběr.

edit_default edit_hover edit_disabled

Přiřadit – kliknutím přiřadíte politiku klientovi nebo skupině.

import_default import_hover import_disabled

Importovat – vyberte přehledy / politiky / veřejný klíč, které chcete importovat.

export_default export_hover export_disabled

Exportovat – vyberte přehledy / politiky / klientské certifikáty, které chcete exportovat.

icon_tags icon_tags_hover icon_tags_disabled

ŠtítkyPomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

icon_static_group

Statická skupina

icon_dynamic_group

Dynamická skupina

icon_no_apply_policy

Příznak politiky: Ignorovat

icon_apply_policy

Příznak politiky: Použít

icon_force_policy

Příznak politiky: Vynutit

icon_triggers

Podmínky spuštění – kliknutím si zobrazíte seznam podmínek spuštění vybrané klientské úlohy.

icon_computer

Počítač

mobile_default

Mobilní zařízení

icon_server

serveru

icon_file_server

Souborový server

icon_email

Poštovní server

icon_gateway

Gateway server

icon_collaboration_server

Kolaborační server

icon_agent

ESET Management Agent

icon_mdc

Mobile Device Connector

icon_rds

ESET Rogue Detection Sensor

icon_era_server

ESET PROTECT Server

icon_eis

ESET Inspect Server

icon_proxy

ESET Bridge

icon_antivirus

Typ detekce Antivirus. Po kliknutí si zobrazíte všechny zachycené Detekce.

Klikněte na počítač a vyberte icon_eset Řešení > icon_antivirusNasadit bezpečnostní produkt pro nasazení bezpečnostního produktu ESET do počítače.

elga_icon

Pro aktivování a zapnutí ESET LiveGuard Advanced na všech počítačích v dané statické skupině klikněte na ozubené kolečko gear_icon vedle názvu skupiny a v kontextovém menu vyberte možnost icon_eset Řešení > elga_icon Zapnout ESET LiveGuard.

icon_eia

ESET Inspect Connector

V hlavním menu na záložce Počítače > kliknutím do políček vyberte jeden nebo více počítačů > klikněte na tlačítko Počítač > vyberte možnost icon_eset Řešení > icon_eia Zapnout ESET Inspect On-Prem, čímž nasadíte ESET Inspect Connector na spravované stanice s Windows/Linux/macOS. Tlačítko ESET Inspect On-Prem je dostupné pouze v případě, že vlastníte licenci na ESET Inspect On-Prem a ESET Inspect On-Prem máte připojen k ESET PROTECT On-Prem. Uživatel Web Console potřebuje alespoň sadu oprávnění s hodnotou pouze pro čtení u možnosti Přístup k ESET Inspect nebo pouze pro čtení u možnosti Uživatel ESET Inspect.

lock_default

Pro zapnutí ESET Full Disk Encryption na konkrétním počítači na něj klikněte a v kontextovém menu vyberte možnost icon_eset Řešení > lock_default Zapnout šifrování.

efde_icon

Na zařízení je aktivní ESET Full Disk Encryption.