ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Tanılama

İstemci bilgisayardaki bir ESET güvenlik ürününden tanılama işlemi istemek için Tanılama görevini kullanın.

Yeni bir İstemci Görevi oluşturmak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Görevler > Yeni > add_new_defaultİstemci görevi'ne tıklayın.

Görevler'i tıklayın ve istenen görev türünü seçin, Yeni > add_new_defaultİstemci Görevi'ni tıklayın.

Bilgisayarlar'da hedef cihazı tıklayın, icon_tasks Görevler > add_new_defaultYeni Görev'i seçin.

Temel

Temel bölümünde Ad ve Açıklama(isteğe bağlı) gibi görevle ilgili temel bilgileri girin. Etiketleri atamak için Etiketleri seç'i tıklayın.
Görev açılır menüsünde oluşturmak ve yapılandırmak istediğiniz görev türünü seçin. Yeni bir görev oluşturmadan önce belirli bir görev türü seçtiyseniz Görev alanı, geçmişteki tercihinize göre önceden doldurulur. Görev (Tüm Görevler listesine bakın), görevin ayarlarını ve davranışını tanımlar.

Ayarlar

Tanılama işlemi

Log Collector'ı Çalıştır - Bir destek vakasının çözümü sırasında müşterinin makinesindeki bilgilerin toplanmasını kolaylaştırmak için seçilen makinedeki belirli verileri (yapılandırma ve günlükler gibi) toplar.

oLog Collector parametreleri - Windows, macOS veya Linux'ta Log Collector parametrelerini belirleyebilirsiniz. Mevcut tüm verileri toplamak için Log Collector parametreleri alanını boş bırakın. Log Collector parametrelerini belirlerseniz Görev için hedefler olarak yalnızca geçerli işletim sistemini çalıştıran bilgisayarları seçin.


note

Cihaz başına günlük teslimi için dosya boyutu sınırı 200 MB'tır. Günlüklere Web Konsolu'nun Ayrıntılar > Günlükler bölümünden erişebilirsiniz. Görev tarafından toplanan günlükler 200 MB'tan büyükse görev başarısız olur. Görev başarısız olursa şunları yapabilirsiniz:

Günlükleri yerel olarak cihazda toplayın.

Günlüklerin ayrıntılı ayarlarını değiştirip görevi yeniden deneyin:

oWindows hedefleri için yalnızca ESET Management Agent günlüklerini toplamak üzere /Targets:EraAgLogs parametresini kullanın.

oLinux/macOS hedefleri için, günlükleri yüklenmiş ESET güvenlik ürününden hariç tutmak üzere --no-productlogs parametresini kullanın.

Tanılama modunu ayarla - Tanılama modu şu kategorilerden oluşur: Spam günlüğü, Güvenlik Duvarı günlüğü, HIPS günlüğü, Aygıt denetimi günlüğü ve Web denetimi günlüğü. Tanılama modunun temel amacı, sorun giderme işlemi gerektiğinde her önem derecesinden günlükleri toplamaktır.

o - Tüm ESET uygulamalarının günlük kayıtlarını açar.

oKapat - Günlük kaydını manuel olarak kapatabilirsiniz. Veya bilgisayarın yeniden başlatılmasının ardından otomatik olarak da kapanır.

Tanılama günlüklerinin başarıyla oluşturulması için şu önkoşullar gereklidir:

Tanılama modu günlükleri Windows ve macOS işletim sistemlerinde çalışan istemci bilgisayarlardan toplanır.

İstemci bilgisayarda ESET güvenlik ürünü yüklenmeli ve etkinleştirilmelidir.


note

ESET Management Agent yalnızca, istemci bilgisayara yüklenmiş bir ESET ürünü tarafından toplanan günlükleri gönderir. Günlük kategorisi ve ayrıntı düzeyi ürün türüne ve yapılandırmaya bağlıdır. Belirli günlükleri toplamak için her bir ürünü yapılandırın (İlkeler üzerinden).

24 saatten eski tanılama dosyaları her gün gece temizliği sırasında kaldırılır. Bu, ESET PROTECT veri tabanına aşırı yüklenilmesini önler.

Özet

Yapılandırılan ayarların özetini gözden geçirip Bitir'i tıklatın. İstemci Görevi artık oluşturulmuştur ve bir pencere görüntülenir:

İstemci Görevi Hedeflerini (bilgisayarlar veya gruplar) ve Tetiklemeyi belirtmek için Tetikleme Oluştur'u (önerilir) tıklayın.

Kapat'ı tıkladığınızda daha sonra bir Tetikleyici oluşturabilirsiniz: İstemci Görev örneğini tıklayın ve açılır menüden restart_default Şurada çalıştır'ı seçin.

client_task_finish

Görevler'de, oluşturulan her görev için ilerleme göstergesi çubuğunu, durum simgesini ve ayrıntıları görebilirsiniz.

Oluşturulan günlükleri Bilgisayar detayları bölümünde görebilirsiniz: Günlükler > Tanılama günlüğü.