ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Yeni bir Sertifika oluşturma

Yükleme işleminin bir parçası olarak ESET PROTECT, Agent'lar için bir Eş Sertifika oluşturmanızı gerektirir. Bu sertifikalar istemci cihazdaki Agent ile ESET PROTECT Server arasındaki bağlantının doğrulanması için kullanılır.


note

Sunucu destekli yükleme için Agent sertifikası manuel olarak oluşturulamaz. Bu sertifika, Sertifikaları oluştur seçeneğinin işaretli olması koşuluyla sunucu yüklemesi sırasında oluşturulur.

ESET PROTECT Web Konsolu'nda yeni bir sertifika oluşturmak için Daha Fazla > Eş Sertifikalar'a gidin ve Eylemler > Yeni'yi tıklatın.

Temel

Açıklama - Sertifika için açıklama yazın.

Etiketleri atamak için Etiketleri seç'i tıklayın.

Ürün: Açılır menüden, oluşturmak istediğiniz sertifika türünü seçin.

Ana bilgisayar - Belirli bir DNS adı veya IP adresine ilişkilendirme olmadan bu sertifikanın dağıtımına izin vermek için Ana bilgisayar alanındaki varsayılan değeri (yıldız) bırakın.


important

MDM sertifikası oluştururken MDM Ana bilgisayar aygıtının IP adresini veya Ana bilgisayar adını doldurun. Varsayılan değer (yıldız) bu tür sertifika için geçerli değildir.

Parola - Bu alanı boş bırakmanızı öneririz, ancak istemcileri etkinleştirmeye çalıştığında gerekli olacak sertifika için bir parola ayarlayabilirsiniz.


warning

Sertifika parolası şu karakterleri içeremez: " \ Bu karakterler Agent'ın başlatılması sırasında ciddi bir hataya neden olabilir.

Öznitelikler (konu)

Bu alanlar zorunlu değildir, ancak bunları sertifika ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler eklemek için kullanabilirsiniz.

Genel ad - Bu değer seçilen Ürüne göre "Agent" veya "Server" dizesini içermelidir. İsterseniz sertifika ile ilgili açıklayıcı bilgiler girebilirsiniz. Sertifikanın geçerli olduğundan emin olmak için Geçerlilik başlangıcı ile Geçerlilik bitişi değerlerini girin.


note

ESET PROTECT bileşenlerinin yüklenmesi sırasında oluşturulan tüm Sertifika ve Sertifika Yetkilileri için, Geçerlilik Başlangıç tarihi değeri, sertifika oluşturma tarihinden 2 gün öncesine ayarlanır.

ESET PROTECT Web Konsolu'nun yüklenmesi sırasında oluşturulan tüm Sertifika ve Sertifika Yetkilileri için, Geçerlilik başlangıç tarihi değeri, sertifika oluşturma tarihinden 1 gün öncesine ayarlanır. Bunun nedeni, etkilenen sistemler arasında olası tüm zaman çakışmalarını kapsamaktır.

Örneğin, yükleme sırasında 12 Ocak 2017'de oluşturulan bir Sertifika Yetkilisi ve Sertifikanın önceden ayarlanmış Geçerlilik başlangıç tarihi değeri 10 Ocak 2017 00:00:00, ESET PROTECT Web Konsolu'nda 12 Ocak 2017'de oluşturulan bir Sertifika Yetkilisi ve Sertifikanın ise önceden ayarlanmış Geçerlilik başlangıç tarihi ise 11 Ocak 2017 00:00:00 olacaktır.

İmzala

İki imzalama yönteminden birini seçin:

Sertifika Yetkilisi - ESET PROTECT Sertifika Yetkilisini kullanarak imzalamak isterseniz (ESET PROTECT yüklemesi sırasında oluşturulan CA).

oSertifika yetkilileri listesinden ESET PROTECT Sertifika Yetkilisini seçin

oYeni Bir Sertifika Yetkilisi Oluşturma

Özel pfx dosyası - Özel bir .pfx dosyası kullanmak için, Gözat'ı tıklatıp özel .pfx dosyasına gidin ve Tamam'ı tıklatın. Bu sertifikayı Server'a yüklemek için Yükle seçeneğini tıklatın. Özel olarak oluşturulmuş sertifikayı kullanamazsınız.

 


note

ESET PROTECT Sanal Gerecinde (VA) ESET PROTECT CA kullanarak (ESET PROTECT yüklemesi sırasında oluşturulan sertifika yetkilisi) yeni bir sertifika imzalamak istiyorsanız, bir Sertifika Yetkilisi Parolası alanı girilmelidir. Bu, ESET PROTECT VA yapılandırması sırasında belirlediğiniz paroladır.

Özet

Sağladığınız sertifika bilgilerini gözden geçirip Bitir'i tıklayın. Sertifika şimdi başarılı bir şekilde oluşturulmuştur ve Agent bileşeni yüklenirken kullanılmak üzere Sertifikalar listesinde yer alacaktır. Sertifika ana grubunuzda oluşturulur.


note

Yeni bir sertifika oluşturmaya alternatif olarak, Bir Genel Anahtarı İçe Aktarabilir, Bir Genel Anahtarı Dışa Aktarabilir veya Bir Eş Sertifikayı Dışa Aktarabilirsiniz.