ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Dışa Aktarma

Bir Sertifika Yetkilisi sisteminizde mevcutsa ayrı ayrı ESET PROTECT bileşenleri için bir eş sertifika oluşturmalısınız. Her bileşen ESET Management Agent ve ESET PROTECT Server) belirli bir sertifika gerektirir.

add_new_default Yeni

Bu seçenek yeni sertifika oluşturmak için kullanılır. Bu sertifikalar ESET Management Agent ve ESET PROTECT Server tarafından kullanılır.

add_new_default APN/ABM Sertifikası

Bu seçenek yeni APN/ABM sertifikası oluşturmak için kullanılır. Bu sertifika MDM tarafından kullanılır. Bu eylem geçerli bir lisans gerektirir.

icon_cert_usage Sertifika kullanımı

Ayrıca hangi istemcilerin ESET PROTECT sertifikası kullandığını kontrol edebilirsiniz.

icon_tags Etiketler

Etiketleri düzenleyin (atama, atamayı kaldırma, oluşturma ve silme işlemleri).

edit_default Düzenle

Listeden mevcut bir sertifikanın açıklamasını düzenlemek için bu seçeneği belirleyin.

audit_log Denetleme günlüğü

Seçili öğe için Denetim Günlüğü'nü görüntüleyin.

icon_export Dışa aktar/ icon_export Base64 olarak dışa aktar

Sertifikayı .pfx dosyası veya .txt (Base64) dosyası olarak dışa aktarın. ESET Management Agent'ı yerel olarak bir bilgisayara yüklüyorsanız veya MDM yüklüyorsanız bu dosya gereklidir.

icon_undo_default İptal et

Sertifikayı artık kullanmak istemiyorsanız İptal Et'i seçin. Bu seçenek sertifikayı kalıcı olarak geçersiz kılar ve sertifika kara listeye alınır. Bu bilgiler bir sonraki bağlantı sırasında ESET Management Agent'lara gönderilir. Geçersiz sertifikalar ESET PROTECT tarafından kabul edilmeyecektir.


important

İptal etmeden önce bu sertifikayı kullanan hiçbir ESET Management Agent (veya başka bir bileşen) kalmadığından emin olun. Sertifika çağrıldığında bileşenler ESET PROTECT Server bileşenine bağlanamaz. İşlevi geri yüklemek için geçerli bir sertifika kullanarak bileşenleri geri yükleyin.

move_default Gruba Erişim

Bir sertifika veya Sertifika Yetkilisi başka bir gruba taşınabilir. Bu grup için yeterli izinlere sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale gelir. Bir sertifikanın ana grubunu kolaylıkla bulmak için açılır menüde move_default Erişim Grubunu tıklatın. Sertifikanın ana grubu açılır menünün ilk satırında görüntülenir (örneğin, /Tümü/San Diego. Sertifikaları paylaşma ile ilgili daha fazla bilgi için örnek senaryomuza bakın).


important

Yalnızca ana grubunuzda bulunan sertifikaları görebilirsiniz (sertifikalar için okuma izniniz olduğu varsayıldığında). ESET PROTECT yüklemesi sırasında oluşturulan sertifikalar Tümü grubunda yer alır ve yalnızca yöneticiler bu sertifikalara erişebilir.

İptal edilen tüm sertifikaları görüntülemek için İptal Edilmiş Sertifikaları Göster düğmesini tıklayın.

Sunucu destekli yükleme için Agent sertifikası - Bu sertifika, Sertifika oluştur seçeneğini işaretlemiş olmanız koşuluyla sunucu yüklemesi sırasında oluşturulabilir.

Filtreleri ve düzeni özelleştirme

Mevcut Web Konsolu ekran görünümünü özelleştirebilirsiniz:

Yan paneli ve ana tabloyu yönetin.

Filtre ve filtre ön ayarları ekleyin. Gösterilen öğeleri filtrelemek için etiketleri kullanabilirsiniz.