ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

İzin Kümelerini Yönetme

manage_permission_sets

İzin kümesini yönetmek için izin kümesini tıklayıp sunulan işlemlerden birini seçin:

İzin Kümesi

details_default Ayrıntıları Göster - İzin kümesi ayrıntılarını görüntüleyin.

audit_log Denetleme günlüğü - Seçili öğe için Denetim Günlüğü'nü görüntüleyin.

icon_tags Etiketler - Etiketleri düzenleyin (atama, atamayı kaldırma, oluşturma ve silme işlemleri).

edit_default Düzenle - İzin kümesini düzenleyin.

duplicate_defaultYinele - Yinelenen bir izin kümesi oluşturun. Bu kümeyi değiştirebilir ve belirli bir kullanıcıya atayabilirsiniz. Yinelenen küme, yineleme işlemini yapan kullanıcının ana grubunda depolanır.

delete_default Sil - İzin kümesini silin.

 

Atamalar

icon_domain_users Yerel kullanıcıları göster - Atanan yerel kullanıcıların listesini görüntüleyin.

icon_user_group Eşlenen güvenlik gruplarını göster - Atanmış olan eşlenmiş etki alanı güvenlik gruplarının listesini görüntüleyin.

 

Erişim Hakları

move_default Erişim Grubu > move_default Taşı - Nesneyi, hedef gruba yeterli erişim haklarına sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir olduğu başka bir Statik Gruba taşıyın. Erişim grubunu değiştirmek, diğer kullanıcıların erişim sorunlarını çözmede yararlı olur. Erişim Grubu, kullanıcının erişim haklarına dayalı olarak nesnenin Statik Grubunu ve nesneye erişimi ayarlar.

 


warning

Önceden tanımlı tüm izin kümeleri, Statik Gruplar bölümünde Tümü grubuna sahiptir. Bir kullanıcıya atarken bunun bilincinde olun. Kullanıcılar ESET PROTECT ürünündeki tüm nesneler üzerinde bu izinlere sahip olur.

İzin kümesi oluşturma veya düzenleme

Yeni bir izin kümesi oluşturmak için Yeni 'yi tıklayın. Mevcut bir izin kümesini düzenlemek için geçerli izin kümesini seçin ve Düzenle'yi tıklayın.

Temel

Küme için bir Ad girin (zorunlu ayar). Açıklama ve Etiket de girebilirsiniz.

Etiketleri atamak için Etiketleri seç'i tıklayın.

Statik Gruplar

Bu beceriye sahip olacak bir (veya birden çok) Statik Grup Seçin veya Yeni grup oluşturun. İşlev bölümünde onaylanan izinler, bu bölümde seçilmiş olan gruplarda yer alan nesnelere uygulanır.

İşlev

Erişim vermek istediğiniz bireysel modülleri seçin. Bu beceriye sahip kullanıcı bu belirtilen görevlere erişim sağlayacak. Ayrıca her sunucu görevi ve istemci görevi türü için farklı izinler de ayarlanabilir. Önceden tanımlanmış dört işlev kümesi vardır. Dört kümeden birini seçin veya işlev onay kutularını manuel olarak işaretleyin.

Yazma izni verme, otomatik olarak Kullanma ve Okuma haklarını da verir; Kullanma hakları otomatik olarak Okuma haklarını da içerir.

Kullanıcı Grupları

Kullanıcı parametreleri bir ilke içerisinde kullanılabilecek olan bir Kullanıcı Grubu (veya birden çok Kullanıcı Grubu) ekleyebilirsiniz (örneğin iOS için ESET Mobile Device Management veya Geçersiz kılma modu).

Kullanıcılar

Bu izin kümesi tarafından atanacak bir kullanıcı seçin. Tüm mevcut kullanıcılar solda listelenir. Belirli kullanıcıları seçin veya Tümünü Ekle düğmesini kullanarak tüm kullanıcıları seçebilirsiniz. Atanan kullanıcılar sağda listelenir. Kullanıcı atama zorunluluğu yoktur, bunu daha sonra yapabilirsiniz.

Özet

Bu beceri için yapılandırılan ayarları inceleyin ve Bitir'i tıklatın. İzin kümesi, kümeyi oluşturan kullanıcının ana grubunda depolanır.

Düzenlemekte olduğunuz izin kümesine dayalı yeni bir izin kümesi oluşturmak için Farklı kaydet'i tıklayın. Yeni izin kümesi için bir ad girmeniz istenir.