ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

İzin listesi

İzin türleri

Daha Fazla > İzin Kümeleri > Yeni / Düzenle > İşlev bölümünde bir izin kümesi oluşturur veya düzenlerken, kullanılabilir tüm izinlerin bir listesi vardır. ESET PROTECT Web Konsolu izinleri kategorilere ayrılır; örneğin, Gruplar ve Bilgisayarlar, İlkeler, İstemci Görevleri, Raporlar, Bildirimler gibi. Belirli bir izin kümesi, Okuma, Kullanma veya Yazma erişimine izin verebilir. Genel olarak:

Okuma izinleri, denetleyen kullanıcılar için uygundur. Bu kullanıcılar, verileri görebilir, ancak değişiklik yapamazlar.

Kullanma izinleri kullanıcılara nesneleri kullanmaları, görevleri çalıştırmaları için izin verir, ancak bu kullanıcılar değiştirme veya silme işlemlerini yapamazlar.

Yazma izinleri, kullanıcıların ilgili nesneleri değiştirmesine ve/veya çoğaltmasına izin verir.

Aşağıda listelenen izinlerin belirli türleri bir nesneyi değil, işlemi kontrol eder. Genel düzeyde çalışmalarının nedeni budur. Böylece, hangi statik grupta iznin uygulandığı fark etmez. İşlem bundan bağımsız olarak çalışır. İşlemin yapılması için bir kullanıcıya izin verilmişse, söz konusu kullanıcı yalnızca yeterli izinlere sahip olduğu nesneler üzerinde bu işlemi yapabilir. Örneğin, Raporu dosyaya aktar izni, dışa aktarma işlevine olanak tanır, ancak rapordaki veriler başka izinlerce belirlenir.


example

Kullanıcının görevleri başarıyla yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu örnek görevler ve izin kümeleri içeren Bilgi Bankası makalemizi okuyun.


note

Geçerli kullanıcının erişim hakkı bulunmadığı işlevler (gri renkte görünenler) kullanılamıyor.

Kullanıcılara aşağıdaki işlemler için izinler atanabilir:

Agent Dağıtımı

Raporlar ve Kontrol Paneli (yalnızca Kontrol Paneli'nin işlevi geçerlidir, ancak kullanılabilir rapor şablonları hala erişilebilir statik gruplara bağlıdır)

E-posta gönder

Raporu dosyaya aktar

SNMP Yakalaması Gönder

Sunucu Ayarları

ESET Inspect Yönetici

ESET Inspect Kullanıcı

 

İşlev türleri:

Gruplar ve Bilgisayarlar

Okuma - Bilgisayarları, grupları ve belirli bir gruptaki bilgisayarları listeleyin.

Kullanma - Bir ilke veya görev için hedef olarak bilgisayarı/grubu kullanabilirsiniz.

Yazma - Bilgisayarları oluşturabilir, değiştirebilir ve kaldırabilirsiniz. Bu izin, bir bilgisayarı veya grubu yeniden adlandırmayı da içerir.

 

ESET Inspect Yönetici

Yazma - ESET Inspect'da yönetici işlevlerini gerçekleştirin.

 

ESET Inspect Kullanıcı

Okuma - ESET Inspect için salt okuma erişimi. Bir Web Konsolu kullanıcısı ESET Inspect aracına erişim için Okuma veya üzeri bir izne veya ESET Inspect Kullanıcısı için Okuma veya üzeri bir izne sahip olmalıdır.

Yazma - ESET Inspect'a okuma ve yazma erişimi.

 

İzin Kümeleri

Okuma - İzin kümelerinden oluşan listeleri ve bu kümelerdeki erişim haklarını içeren listeleri okuyun.

Kullanma - Kullanıcılar için mevcut izin kümelerini atayın/kaldırın.

Yazma - İzin kümeleri oluşturabilir, değiştirebilir ve kaldırabilirsiniz.

 


important

Bir kullanıcıya bir izin kümesi atarken (veya atamayı kaldırırken), Etki Alanı Grupları ve Yerel Kullanıcılar için Yazma izni gerekir.

 

Etki Alanı Grupları

Okuma - Etki alanı gruplarını listeler.

Yazma - İzin kümelerinin verilmesini/geri alınmasını sağlar. Etki alanı grupları oluşturabilir, değiştirebilir ve kaldırabilir.

 

Yerel Kullanıcılar

Okuma - Yerel kullanıcıları listeleyin.

Yazma - İzin kümelerinin verilmesini/geri alınmasını sağlar. Yerel kullanıcıları oluşturabilir, değiştirebilir ve kaldırabilirsiniz.

 

Agent Dağıtımı

Kullanım - Agent'ı Hızlı Bağlantılar üzerinden dağıtmak veya istemci bilgisayarları ESET PROTECT Web Konsolu'nda manuel olarak dağıtmak için erişime izin verin.

 

Depolanan Yükleyiciler

Okuma - Depolanan yükleyicileri listeleyin.

Kullanma - Depolanan yükleyiciyi dışa aktarın.

Yazma - Yükleyiciler oluşturun, değiştirin ve kaldırın.

 

Sertifikalar

Okuma - Eş sertifika ve Sertifika Yetkililerinin listesini okuyun.

Kullanım - Sertifika Yetkilileri ile eş sertifikaları dışa aktarın ve bunları yükleyici ya da görevlerde kullanın.

Yazma - Yeni eş sertifikalar veya Sertifika Yetkilileri oluşturun ve çağırın.

 

Sunucu Görevleri ve Tetiklemeleri

Okuma - Görevlerin ve ayarların listesini okuyun (parola gibi hassas alanlar hariç).

Kullanma - Şimdi Çalıştır ile mevcut bir görevi yürütür (halihazırda Web Konsolu'nda oturum açmış kullanıcı olarak).

Yazma - Sunucu görevleri oluşturun, bunları değiştirin ve kaldırın.

Kategoriler, icon_expand simgesi tıklanarak genişletilebilir ve tekil veya çoklu sunucu görevi türleri seçilebilir.

 

İstemci Görevleri

Okuma - Görevlerin ve ayarların listesini okuyun (parola gibi hassas alanlar hariç).

Kullanma - Mevcut İstemci görevlerinin yürütülmesini zamanlayın veya yürütülmesini iptal edin. Görevlerin (veya atama iptalinin) hedeflere (bilgisayar veya gruplara) atanması için tüm erkilenen hedeflerde ek Kullanıcı erişiminin gerekli olduğunu unutmayın.

Yazma - Mevcut İstemci görevleri oluşturur, değiştirir veya kaldırır. Görevlerin hedeflere (bilgisayarlara veya gruplara) atanması (veya atamanın iptal edilmesi) için, etkilenen hedef nesnelere yönelik ek Kullanma erişimi gereklidir.

Kategoriler icon_expand işareti tıklanarak genişletilebilir veya bir veya birden çok İstemci Görevi türü seçilebilir.

 

Dinamik Grup Şablonları

Okuma - Dinamik Grup şablonlarının listesini okuyun.

Kullanma - Dinamik gruplar için mevcut şablonları kullanın.

Yazma - Dinamik Grup şablonları oluşturabilir, değiştirebilir ve kaldırabilirsiniz.

 

Şifreleme kurtarma

Okuma

Kullan - Şifreleme kurtarma işlemini yönetin.

 

Raporlar ve Kontrol Paneli

Okuma - Rapor şablonlarını ve kategorilerini listeler. Rapor şablonlarına dayalı olarak raporlar oluşturur. Varsayılan kontrol panellerine dayalı olarak kendi kontrol panellerinizi okuyabilirsiniz.

Kullanma - Mevcut rapor şablonlarıyla kendi kontrol panellerinizi değiştirin.

Yazma - Mevcut rapor şablonları ve kategorileri oluşturun, değiştirin ve kaldırın. Varsayılan kontrol panellerini değiştirin.

 

İlkeler

Okuma - İlkeleri ve ilkeler içerisindeki yapılandırmayı içeren listeyi okuyun.

Kullanma - Mevcut ilkeleri hedeflere atayın (veya atamalarını iptal edin). Etkilenen hedefler için ek Kullanma erişiminin gerekli olduğunu unutmayın.

Yazma - İlkeler oluşturabilir, değiştirebilir ve kaldırabilirsiniz.

 

E-posta gönder

Kullanma - E-posta gönderin. (Bildirimler ve Rapor Oluşturma sunucu görevleri için yararlıdır.)

 

SNMP Yakalaması Gönder

Kullanım - SNMP yakalaması göndermenize izin verir (Bildirimler için faydalıdır).

 

Raporu dosyaya aktar

Kullanma - ESET PROTECT Server makinesinin dosya sistemine raporları depolamanıza izin verir. Rapor Oluşturma sunucu görevleri için yararlıdır.

 

Lisanslar

Okuma - Lisansları ve kullanım istatistiklerini içeren listeyi okuyun.

Kullanma - Lisansı aktivasyon işlemi için kullanın.

Yazma - Lisansları ekleyin veya kaldırın. (Kullanıcının ana grubu Tümü olarak ayarlanmış olmalıdır.) Varsayılan olarak yalnızca Yönetici bunu yapabilir.)

 

Bildirimler

Okuma - Bildirimleri ve bildirim ayarlarını içeren listeyi okuyun.

Kullanma - Etiketleri atamak için.

Yazma - Bildirimler oluşturabilir, değiştirebilir ve kaldırabilirsiniz. Düzgün bildirim yönetimi için, bildirim yapılandırmasına bağlı olarak, SNMP Yakalaması Gönder veya E-Posta Gönder görevleri için ek Kullanma erişimi hakları gerekli olabilir.

 

Sunucu Ayarları

Okuma - ESET PROTECTSunucu ayarlarını okuyun.

Yazma - ESET PROTECTSunucu ayarlarını değiştirin.

 

Denetleme günlüğü

Oku - Denetim günlüğünü görüntüleyin ve Denetim günlüğü raporunu okuyun.

 

Kapsamlı Raporlar

Kullanım - MDR raporunu oluşturun.

 

ESET Inspect işlevine izin verildi

Bu, kullanıcının erişime sahip olduğu bireysel ESET Inspect işlevlerinin listesidir. Daha fazla bilgi için ESET Inspect Kullanım Kılavuzu'na bakın. Bir Web Konsolu kullanıcısı ESET Inspect aracına erişim için Okuma veya üzeri bir izne veya ESET Inspect Kullanıcısı için Okuma veya üzeri bir izne sahip olmalıdır.