Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Υπόμνημα εικονιδίου

Εδώ παρουσιάζεται μια συλλογή εικονιδίων, που χρησιμοποιούνται σε όλη την κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT, με την περιγραφή τους. Ορισμένα εικονίδια απεικονίζουν ενέργειες, τύπους στοιχείων ή την τρέχουσα κατάσταση. Τα περισσότερα εικονίδια εμφανίζονται με ένα από τρία χρώματα που υποδηλώνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα στοιχείο:

details_default Προεπιλεγμένο εικονίδιο - διαθέσιμη ενέργεια

details_hover Μπλε εικονίδιο - στοιχείο που επισημαίνεται όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από αυτό

details_disabled Γκρι εικονίδιο - η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη

Εικονίδιο κατάστασης

Περιγραφές

details_default details_hover details_disabled

Λεπτομέρειες σχετικά με τη συσκευή-πελάτη.

add_new_default add_new_hover add_new_disabled

Προσθήκη συσκευής – προσθήκη νέων συσκευών.

Νέα εργασία - προσθήκη νέας εργασίας.

Νέα ειδοποίηση - προσθήκη νέας ειδοποίησης.

Νέες στατικές/δυναμικές ομάδες - προσθήκη νέων ομάδων.

edit_default edit_hover edit_disabled

Επεξεργασία - μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εργασίες, τις ειδοποιήσεις, το πρότυπο αναφορών, τις ομάδες, τις πολιτικές, κ.λπ. που δημιουργήσατε.

duplicate_default duplicate_hover duplicate_disabled

Αντιγραφή - επιτρέπει τη δημιουργία μιας νέας πολιτικής με βάση την υπάρχουσα πολιτική που έχετε επιλέξει. Για το αντίγραφο απαιτείται νέο όνομα.

move_default move_hover move_disabled

Μετακίνηση - υπολογιστών, πολιτικών, στατικών ή δυναμικών ομάδων.
Ομάδα πρόσβασηςΜετακινήστε το αντικείμενο σε μια άλλη στατική ομάδα, όπου θα είναι διαθέσιμο σε χρήστες με επαρκή δικαιώματα για την ομάδα προορισμού. Η αλλαγή της Ομάδας πρόσβασης είναι χρήσιμη κατά την επίλυση ζητημάτων πρόσβασης με άλλους χρήστες. Η ομάδα πρόσβασης ορίζει τη στατική ομάδα του αντικειμένου και την πρόσβαση στο αντικείμενο με βάση τα δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη.

delete_default delete_hover delete_disabled

Διαγραφή - καταργεί εντελώς τον επιλεγμένο υπολογιστή-πελάτη, την επιλεγμένη ομάδα, κ.λπ.

rename_default rename_hover rename_disabled

Μετονομασία πολλών στοιχείων - εάν επιλέξετε πολλά στοιχεία, μπορείτε να τα μετονομάσετε ένα προς ένα σε μια λίστα, ή να χρησιμοποιήσετε αναζήτηση Regex και να αντικαταστήσετε όλα τα στοιχεία ταυτόχρονα.

scan_default scan_hover scan_disabled

Σάρωση - εάν χρησιμοποιηθεί αυτή η επιλογή, θα εκτελεστεί η εργασία Σάρωση κατ' απαίτηση στον υπολογιστή-πελάτη που ανέφερε την ανίχνευση.

update_default update_hover update_disabled

Ενημέρωση > Ενημέρωση μονάδων - εάν χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή θα εκτελεστεί η εργασία Ενημέρωση μονάδων (ενεργοποιεί μια ενημέρωση με μη αυτόματο τρόπο).

Ενημέρωση > Ενημέρωση προϊόντων ESET - Ενημερώστε τα προϊόντα ESET που είναι εγκατεστημένα στην επιλεγμένη συσκευή.

Ενημέρωση > Ενημέρωση λειτουργικού συστήματος - Ενημερώστε το λειτουργικό σύστημα στην επιλεγμένη συσκευή.

audit_log audit_log_hover audit_log_disabled

Αρχείο καταγραφής ελέγχου - Δείτε το Αρχείο καταγραφής ελέγχου για το επιλεγμένο στοιχείο.

mobile_default mobile_hover mobile_disabled

Εκτέλεση εργασίας για κινητές συσκευές.

enroll_default enroll_hoverenroll_disabled

Επανεγγραφή - Επανεγγραφή μιας κινητής συσκευής.

unlock_default unlock_hover unlock_disabled

Ξεκλείδωμα - η συσκευή θα ξεκλειδωθεί.

lock_default lock_hover lock_disabled

Κλείδωμα - η συσκευή θα κλειδωθεί εάν εντοπιστεί ύποπτη δραστηριότητα ή εάν επισημανθεί ότι λείπει η συσκευή.

locate_default locate_hover locate_disabled

Εύρεση - εάν θέλετε να ζητήσετε τις συντεταγμένες GPS της κινητής συσκευής σας.

siren_default siren_hover siren_disabled

Σειρήνα / Λειτουργία απώλειας - ενεργοποιεί απομακρυσμένα μια δυνατή σειρήνα. Η σειρήνα θα εκκινήσει ακόμα και εάν η συσκευή έχει ρυθμιστεί σε σίγαση.

remove_default remove_hover remove_disabled

Επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων - Όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας θα διαγραφούν οριστικά.

restart_default restart_hover restart_disabled

Ισχύς - Κάντε κλικ σε έναν υπολογιστή και επιλέξτε το στοιχείο Ισχύς > Επανεκκίνηση για να επανεκκινήσετε τη συσκευή. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συμπεριφοράς επανεκκίνησης/τερματισμού λειτουργίας των διαχειριζόμενων υπολογιστών. Ο υπολογιστής πρέπει να εκτελεί τον φορέα ESET Management 9.1 και νεότερες εκδόσεων και ένα προϊόν ασφάλειας ESET που υποστηρίζει αυτήν τη ρύθμιση.
Επαναφορά - επαναφέρει το αρχείο που βρίσκεται στην καραντίνα στην αρχική του θέση.

disable_default disable_hover disable_disabled

Τερματισμός λειτουργίας - Κάντε κλικ σε έναν υπολογιστή και επιλέξτε restart_defaultΙσχύς > disable_defaultΤερματισμός λειτουργίας για να τερματίσετε τη λειτουργία της συσκευής. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συμπεριφοράς επανεκκίνησης/τερματισμού λειτουργίας των διαχειριζόμενων υπολογιστών. Ο υπολογιστής πρέπει να εκτελεί τον φορέα ESET Management 9.1 και νεότερες εκδόσεων και ένα προϊόν ασφάλειας ESET που υποστηρίζει αυτήν τη ρύθμιση.

Απενεργοποίηση προϊόντων

icon_logout_normal

Αποσύνδεση – Κάντε κλικ σε έναν υπολογιστή και επιλέξτε restart_default Ισχύς > icon_logout_normal Αποσύνδεση για να αποσυνδέσετε όλους τους χρήστες από τον υπολογιστή.

play_default play_hover play_disabled

Εκτέλεση εργασίας - επιλέξτε μια εργασία και διαμορφώστε το ερέθισμα και τον περιορισμό (προαιρετικά) για αυτή την εργασία. Η εργασία θα τοποθετηθεί στην ουρά σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της εργασίας. Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί αμέσως μια υπάρχουσα εργασία, την οποία επιλέγετε από μια λίστα με τις διαθέσιμες εργασίες.

clock_default clock_hover clock_disabled

Πρόσφατες εργασίες - εμφανίζει τις πρόσφατες εργασίες. Κάντε κλικ σε μια εργασία για να την εκτελέσετε ξανά.

mn_icn_user_normal mn_icn_user_hover mn_icn_user_disabled

Αντιστοίχιση χρήστη - αντιστοίχιση χρήστη σε μια συσκευή. Μπορείτε να διαχειριστείτε χρήστες στην ενότητα Χρήστες υπολογιστή.

manage_default manage_hover manage_disabled

Διαχείριση πολιτικών - μια πολιτική μπορεί επίσης να αντιστοιχιστεί απευθείας σε έναν υπολογιστή-πελάτη (πολλαπλούς υπολογιστές-πελάτες) και όχι μόνο σε μια ομάδα. Κάντε αυτή την επιλογή για να αντιστοιχίσετε την πολιτική σε επιλεγμένους υπολογιστές-πελάτες.

wakeup_default wakeup_hover wakeup_disabled

Αποστολή κλήσης αφύπνισης – ESET PROTECT Διακομιστής Ο διακομιστής εκτελεί άμεση αντιγραφή του φορέα ESET Management σε έναν υπολογιστή-πελάτη μέσω EPNS. Αυτό είναι χρήσιμο όταν δεν θέλετε να περιμένετε για το τακτικό διάστημα κατά το οποίο ο φορέας ESET Management συνδέεται στο ESET PROTECT. Διακομιστής. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εκτελεστεί αμέσως μια Εργασία υπολογιστή-πελάτη σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές-πελάτες ή εάν θέλετε να εφαρμοστεί αμέσως μια Πολιτική.

deploy_default deploy_hover deploy_disabled

Ανάπτυξη φορέα - Δημιουργήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης φορέα ESET Management για να αναπτύξετε τον φορέα στην επιλεγμένη συσκευή.

disconnect_normal disconnect_hover disconnect_disabled

Απομόνωση από το δίκτυο

mn_icn_connect_normal mn_icn_connect_hover mn_icn_connect_disabled

Τερματισμός απομόνωσης δικτύου

Σύνδεση μέσω RDP - δημιουργήστε και πραγματοποιήστε λήψη ενός αρχείου .rdp, το οποίο θα σας επιτρέπει να συνδέεστε με τη συσκευή προορισμού μέσω του πρωτοκόλλου απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Protocol).

icon_mute

unmute_default unmute_hover unmute_disabled

Σίγαση - εάν επιλέξετε έναν υπολογιστή και πατήσετε Σίγαση, ο φορέας σε αυτό τον υπολογιστή-πελάτη παύει να αναφέρεται στο ESET PROTECT και συγκεντρώνει μόνο τις πληροφορίες. Δίπλα στο όνομα του υπολογιστή στη στήλη «Σίγαση» θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο σίγασης icon_mute.
Όταν απενεργοποιηθεί η σίγαση κάνοντας κλικ στα στοιχεία Κατάργηση σίγασης, ο υπολογιστής με σίγαση θα αναφέρεται ξανά και θα αποκατασταθεί η επικοινωνία μεταξύ του ESET PROTECT και του υπολογιστή-πελάτη.

remove_default remove_hover remove_disabled

Απενεργοποίηση - απενεργοποιήστε ή καταργήστε μια ρύθμιση ή επιλογή.

edit_default edit_hover edit_disabled

Αντιστοίχιση - αντιστοιχίστε μια πολιτική με έναν υπολογιστή-πελάτη ή ομάδες.

import_default import_hover import_disabled

Εισαγωγή - επιλέξτε τις Αναφορές / Πολιτικές / το Δημόσιο κλειδί που θέλετε να εισαγάγετε.

export_default export_hover export_disabled

Εξαγωγή - επιλέξτε τις Αναφορές / Πολιτικές / το Ομότιμο πιστοποιητικό που θέλετε να εξαγάγετε.

icon_tags icon_tags_hover icon_tags_disabled

Ετικέτες - Επεξεργαστείτε τις ετικέτες (αντιστοίχιση, κατάργηση αντιστοίχισης, δημιουργία, κατάργηση).

icon_static_group

Στατική ομάδα

icon_dynamic_group

Δυναμική ομάδα

icon_no_apply_policy

Χωρίς εφαρμογή σημαίας πολιτικής

icon_apply_policy

Εφαρμογή σημαίας πολιτικής

icon_force_policy

Επιβολή σημαίας πολιτικής

icon_triggers

Ερεθίσματα - Δείτε τη λίστα με τα Ερεθίσματα για την επιλεγμένη εργασία υπολογιστή-πελάτη.

icon_computer

Επιφάνεια εργασίας

mobile_default

Κινητό τηλέφωνο

icon_server

Διακομιστής

icon_file_server

Διακομιστής αρχείων

icon_email

Διακομιστής αλληλογραφίας

icon_gateway

Διακομιστής πύλης

icon_collaboration_server

Διακομιστής συνεργασίας

icon_agent

Φορέας ESET Management

icon_mdc

Σύνδεση κινητών συσκευών

icon_rds

Ανιχνευτής Διασκορπισμένων Μηχανών

icon_era_server

Διακομιστής ESET PROTECT

icon_eis

ESET InspectΔιακομιστής

icon_antivirus

Τύπος ανίχνευσης Antivirus. Δείτε όλους τους τύπους ανίχνευσης στις Ανιχνεύσεις.

Κάντε κλικ σε έναν υπολογιστή και επιλέξτε icon_eset Λύσεις > icon_antivirus Ανάπτυξη προϊόντος ασφάλειας για να αναπτύξετε ένα προϊόν ασφάλειας ESET στον υπολογιστή.

elga_icon

Κάντε κλικ σε έναν υπολογιστή ή στο εικονίδιο γραναζιού gear_icon που βρίσκεται δίπλα σε μια στατική ομάδα και επιλέξτε το στοιχείο icon_eset Λύσεις > elga_icon Ενεργοποίηση του ESET LiveGuard για να ενεργοποιήσετε το ESET LiveGuard Advanced.

icon_eia

ESET Inspect Connector

Κάντε κλικ στο στοιχείο Υπολογιστές > κάντε κλικ σε έναν υπολογιστή ή επιλέξτε περισσότερους υπολογιστές και κάντε κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής > icon_eset Λύσεις > icon_eia Ενεργοποίηση ESET Inspect για να αναπτύξετε το ESET Inspect Connector στους διαχειριζόμενους υπολογιστές Windows/Linux/macOS. Το ESET Inspect είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχετε άδεια χρήσης του ESET Inspect και το ESET Inspect είναι συνδεδεμένο με το ESET PROTECT. Ο χρήστης της Κονσόλας διαδικτύου χρειάζεται το δικαίωμα Ανάγνωση ή ανώτερο δικαίωμα για να έχει Πρόσβαση στο ESET Inspect ή δικαίωμα Ανάγνωση ή ανώτερο δικαίωμα για να έχει πρόσβαση στο στοιχείο Χρήστης ESET Inspect.

lock_default

Κάντε κλικ σε έναν υπολογιστή και επιλέξτε icon_eset Λύσεις > lock_default Ενεργοποίηση κρυπτογράφησης για να ενεργοποιήσετε το ESET Full Disk Encryption στον επιλεγμένο υπολογιστή.

efde_icon

Στον υπολογιστή έχει ενεργοποιηθεί το ESET Full Disk Encryption.