ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Kako se prijaviti na ESET HOME račun

Prijavite se u svoj račun ESET HOME putem ESET HOME web portala

arrow_down_homeE-pošta i lozinka za ESET HOME
arrow_down_homeGoogle račun
arrow_down_homeApple ID

Ponovno postavljanje lozinke (prema potrebi)

Zaboravio sam ESET HOME lozinku


important

Vaša e-pošta i lozinka za ESET HOME se moraju razlikovati od e-pošte i lozinke za ESET-ovu trgovinu.


Prijavite se u ESET HOME aplikaciju prvi put

1.Otvorite ESET HOME aplikaciju MyESET_FavIcon_24x24-01-01.

2.Odaberite račun koji želite upotrebljavati:

arrow_down_homeESET HOME račun
arrow_down_homeGoogle račun
arrow_down_homeApple ID

3.Odaberite željenu metodu prijave za buduću upotrebu:

Biometrijska prijava: upotrebljava sigurnosne funkcije koje su već spremljene na vašem telefonu, kao što su vaše lice za prepoznavanje lica, otisak prsta ili lozinka za zaključavanje ekrana. Dodirnite Dalje.

PIN: sastoji se od četveroznamenkastog brojčanog PIN-a:

1.Dodirnite Nastavi.

2.Unesite četveroznamenkasti brojčani PIN po vašem izboru i dodirnite Nastavi.

3.Ponovite PIN da biste ga potvrdili i dodirnite Nastavi.

4.Ako se od vas zatraži da dopustite ili preskočite obavijesti, dodirnite Dopusti da biste aktivirali prikazivanje automatskih obavijesti izravno na vašem pametnom telefonu. Isto tako, Obavijesti možete aktivirati ili deaktivirati kasnije.

Sada ste prijavljeni. Da biste se prijavljivali u ESET HOME aplikaciju u budućnosti, otvorite ESET HOME aplikaciju i od vas će se zatražiti da upotrijebite metodu prijave koju ste odabrali.